About Us News

Cammu & Keşmir – Yeniden Düzenlemenin Ardından Yaşanan Bir Yıllık Gelişmeler

Posted on: August 06, 2020 | Back | PrintCammu & Keşmir – Yeniden Düzenlemenin Ardından Yaşanan Bir Yıllık Gelişmeler

Hindistan Hükümeti, 5 Ağustos 2019 tarihinde bir Parlamento Kararı ile Anayasanın 370'inci maddesinin belirli hükümlerini uygulamadan kaldırmış ve Cammu&Keşmir ve Ladakh olarak iki Birlik Bölgesi oluşturmuştur. Hükümetin bu tedbiri idari nitelikte olup, iyi yönetişimi geliştirmeyi ve Anayasa'nın 370'inci maddesi nedeniyle Cammu&Keşmir Eyaletinin yatırım, mülk edinme, eğitim, ekonomik ilerleme ve istihdam fırsatlarından yararlanamayan dezavantajlı kesimlerine sosyo-ekonomik adaleti sağlamayı amaçlamıştır. Ayrıca 370. madde kapsamındaki bazı hükümler, kadınlara karşı ayrımcılık, çocuk koruma programlarında yetersiz kalma, kadınların köy konseylerinde temsil edilmesinde yaşanan sorunlar vb. nedenlerle adaletsiz kalmaktaydı.  

5 Ağustos 2019'dan bu yana, ülkenin geri kalanıyla eşit şekilde Cammu ve Keşmir Eyaleti halkına daha iyi yönetişim sağlamak ve sosyo-ekonomik adaleti sağlamak için gerçekleştirilen yeniden yapılanmanın arkasındaki hedefe uygun olarak, Hindistan Hükümeti tarafından Cammu ve Keşmir Birlik Bölgesinde geçen yıldan bu yana meydana gelen olumlu gelişmeler şunları içermektedir: 

 • Kadınların, çocukların, sosyal, ekonomik ve siyasi haklarının korunması ve şeffaf bir yönetişimin sağlanması için Tüm Merkezi Kanunlar, Cammu & Keşmir Bölgesini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Buna bazı örnekler şöyle sıralanabilir: Ücretsiz ve Zorunlu Eğitim Hakkı Kanunu, 2009; Çocuk Adalet Sistemi  (Çocuk Bakımı ve Koruması), 2015; Kadınların Şiddetten Korunması Kanunu, 2005; İnsan Haklarının Korunması Kanunu,1994; Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,2005; Temizlikçilerin İstihdamı ve Tuvaletlerin İnşası Kanunu, 1993 vb. 
 • Hükümet, olumlu ve doğrulayıcı bazı merkezi kanunların Cammu & Keşmir Birlik Bölgesi için genişletilmesi,  eski yerel yasaların bazılarının yürürlükten kaldırılması, bazı yasaların çağdaş ve modern zamana uyarlanmasını da içeren Cammu & Keşmir Birlik Bölgesinin 100’den fazla kanununa düzenleme getirdi. 
 • Blok Kalkınma Konseyi Seçimleri (Panchayati Raj Kurumları) 24 Ekim 2019'da ilk kez % 98'in üzerinde seçmen katılımına tanıklık etti. Kadınlar ilk defa ana akım politikaya girme hakkından yararlandılar.
 • "Köye Dönüş" adlı benzersiz bir katılımcı programın ikinci aşaması Kasım 2019'da gerçekleştirildi. Burada devlet memurları her Panchayat'a ulaştı ve çeşitli kalkınma programlarını tartışmak ve yerel halkın karşılaştığı sorunları anlamak için iki gün ve bir gece geçirdiler. Bu program sırasında, 7000'i hali hazırda tamamlanmış olan, 20000'den fazla kalkınma çalışması tanımlanmıştır. 
 • Panchayat’lar, fonlar ve işlevsellikler devredilerek güçlendiriliyor. Sadece son bir yılda  1500 Crore Rupi’den fazla kaynak Panchayat’lara transfer edildi. 
 • Cammu ve Keşmir'deki  her Panchayat'a vatandaşların şikayet ve memnuniyetsizliklerini iletebilmesini kolaylaştırmak için geri dönüş kutuları yerleştirildi.   
 • Cammu & Keşmir Birlik Bölgesi, Panchayati Raj Kurumları aracılığıyla Gram Panchayat’ların sosyo-ekonomik gelişmelerine yönelik, çocuk dostu uygulamaları benimseme ve Panchayat seviyesinde Gram Panchayat Kalkınma Planını hazırlayarak gerçekleştirdiği üstün katkılarından dolayı üç Ulusal Ödüle layık görüldü. 
 • Keşmir elmaları için, Hindistan Ulusal Tarım Kooperatifi Pazarlama Federasyonu (NAFED) tarafından belirlenen 5 gıda pazarından elma alımını öngören benzersiz bir Pazar Müdahale Programı tanıtıldı. Bu kapsamda, 70 Crore Rupi değerinde 15000 tondan fazla elma, Keşmir vadisindeki yetiştiricilerden Ocak 2020 sonuna kadar doğrudan tedarik edildi. Para, elma yetiştiricilerine Doğrudan Fayda Transferi (DBT) ile ödendi.
 • Dünyada 1600-1800 m yükseklikte yetiştirilen tek safran olan Keşmir Safranı’na Coğrafi İşaret etiketi verildi. Keşmir Safranı'nın toplanmasını, işlenmesini, paketlenmesini ve e-ihalesini kolaylaştırmak için Pampore'da, Hindistan Uluslararası Keşmir Safran Ticaret Merkezi inşa edilmiştir.
 • Cammu & Keşmir Hükümeti, Yeni Delhi'de türünün ilki olarak, Küresel Yatırımcılar Zirvesi'nin ön toplantısını gerçekleştirerek, dünyanın dört bir yanından yatırım ve yatırımcıları davet etti.  Bu etkinlik, Cammu Keşmir Birlik Bölgesi’ndeki  idari ve düzenleyici ortamı sergilemiş olup, üretim ve istihdam sağlamayı artırmak için 14 odak sektördeki  yatırım fırsatlarını göstermiştir.Aynı zamanda Hindistan’ın büyük şehirlerinde, 13600 INR crore değerinde 168 mutabakat anlaşmasının (MOU) imzalandığı tanıtım turları düzenlendi. 
 • Yerel nüfusun önemli ölçüdeki  talebini ele alan hükümet, Jammu ve Keşmir Birlik Bölgesi sakinleri için tüm hükümet kadrolarındaki pozisyonlara katılımı yeniden düzenledi. 
 • Hızlı ve şeffaf işe alım vaadi doğrultusunda Cammu & Keşmir hükümeti, her düzeyde gençlere yönelik hızlandırılmış işe alımlar için ilk aşamada şimdiden  10000 kadro  ilan etti. Boru hattında açılacak olan 25000 kadro ile bu sayı artacaktır. Bu süreç diğerleri yanında aynı zamanda ikametli olduğu bölgede yaşayanlara, boşanmış kadınlara ve yetim kız çocuklarına da gerekli önem ve ağırlığı vermektedir. 
 • İstihdam fırsatlarını artırmak ve teknik açıdan nitelikli gençleri girişimciliğe teşvik etmek için, Jammu ve Srinagar'da iki ayrı Bilgi Teknolojileri Parkı oluşturulacak.
 • Start-up politikası kapsamında, Cammu & Keşmir hükümeti ürün araştırma, geliştirme ve pazarlama için seçilen 12 yeni girişim/start-up için 1,20 Crore Rupi onaylanmıştır.
 •  70 yılın en büyük artışı olarak, Cammu & Keşmir Birlik Bölgesinde 25.000 kapasiteli 50 yeni eğitim kurumu kurulmuştur.
 • Dünya standartlarında bir sağlık sektörü oluşturma amacı kapsamında, 7500 Crore Rupi değerinde yeni bir sağlık altyapısı planlanmıştır. Bu planlama 2 yeni Hindistan Tıp Bilimi Enstitüsü AIIMS (Cammu’da Vijaypur ve Keşmir’de Awantipora), 7 yeni tıp fakültesi, 5 yeni hemşirelik okulu ve Devlet Kanser Enstitüsünü de içermektedir. Tıp eğitimi için ayrıca 1400 tıbbi / paramedik kontenjan eklenmiştir.
 • Geçtiğimiz yılda Keşmir’den 0,5 milyondan fazla öğrenci çeşitli burs programlarından faydalanmıştır ki bu bir önceki yılın neredeyse dört katıdır. 
 • Eşsiz ve türünün ilk örneği olan bir staj girişimi ile, Cammu & Keşmir Hükümeti dört Hindistan Teknoloji Enstitüsü (IITs) ve üç Hindistan Bilim Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (IISERs) ile mutabakat anlaşması imzalayarak, bir sonraki akademik dönem için son senesindeki 500 öğrenciye iki aylık bir staj programı hazırlamıştır. 
 • Endüstri-Akademi ortaklığını güçlendirmek ve teknik eğitimde niteliksel iyileştirmeler sağlamak için Cammu & Keşmir Hükümeti, Cammu Keşmir’de iki adet Buluş, Yenilik, Inkubasyon ve Eğitim Merkezi (CIIIT) kurulmasını onaylamıştır.  
 • Eşi benzeri görülmemiş bir Sosyal Yardım Programı ile Cammu Keşmir Birlik Bölgesi’nde 50’den fazla bölge 36 Birlik Bakanı tarafından ziyaret edildi, bakanlar bu bölgelerde halka seslendi ve halkın taleplerini göz önüne alarak 200’den fazla projeyi hayata geçirdi.
 • Başbakan’ın gelişim paketinde (PMDP) yer alan çeşitli sektörlere ait projelerle ilgili dar boğazlar çözüme kavuşturuldu – Bu projelerden 17’si tamamlandı ya da tamamlanmak üzere. 
 • Cammu Keşmir Altyapı Gelişimi Finansman Şirketi (JKIDFC) ile sürüncemede olan 600 Crore Rupi değerinde 500’den fazla proje tamamlanmaya başlandı ve değeri yaklaşık 6000 Crore Rupi olan 2000’den fazla proje tasdik edildi.
 • 7000 Crore Rupi değerinde planlanmış 190 proje ile Cammu ve Srinagar modern, sürdürülebilir ve akıllı şehirler olarak gelişmekte. Bu maksatla, her iki başkentte de değeri 10,000 Crore Rupi’yi aşan Hafif Raylı Transit Sistem kurulumu onaylandı ve İlk konutlandırma, yoksul semt iyileştirme, Rehabillitasyon ve Şehir Politikası da kabul edildi; politika kapsamında 2 Lakh adet konut planlaması gerçekleştirildi.
 • Saubhagya Projesi ile uzak yerlerdekiler de dahil olmak üzere Cammu Keşmir Birlik Bölgesi’ndeki 3 Lakh’dan fazla evin 70 yıl sonra ilk defa elektriğe erişimi sağlandı.
 • Mart 2020’de bütün kırsal bölgelerde yüzde yüz kapsama hedefine ek olarak Jal  Jeevan Misyonu ve Her Eve Su mottosu ile 2019-20 yıllarında 2.93 lakh eve musluk suyu bağlantısı sağlandı.
 • Jhelum Sel Önleme Projesi’nin Birinci Aşaması tamamlanarak Jhelum Nehri’nin taşıma kapasitesi 10000 fut küp/sn’e yükseltildi. Taşıma kapasitesini 15000 fut küp/sn’e yükseltecek olan projenin ikinci aşaması ise yakın zamanda başlayacak.
 • İlk defa trans bireyler de Jammu Kaşmir Entegre Sosyal Güvenlik Şeması Kapsamına hak sahipleri olarak dahil edildi; bu şema, diğer faydalarının yanında trans bireylere ait beklemekte olan 2000’den fazla emeklilik sorununun da çözümüne yardımcı olacak.
 • Okul çağındaki çocuklara daha iyi bir sağlık ve bütünsel bir gelişim sağlamayı amaçlayan hükümetin kapsayıcı Okul Sağlık Eğitim Planı’nın bir parçası olarak okul çağındaki çocuklar için bir Öğrenci Sağlık Kartı Şeması başlatıldı ve 8 lakh’lık öğrenci sağlık kartı düzenlendi.
 • Cammu Keşmir, Tek Millet Tek Hisse Kartı Şeması’nın ilk aşamasını tamamladı. Bu girişim kapsamında Cammu Keşmir Birlik Bölgesi’ndeki uygun hak sahipleri Milli Gıda Güvenliği Yasası (NFSA) kapsamında kendilerine verilen gıda tohumlarını ülkede bulunan herhangi bir uygun fiyatlı ve eyaletler arası taşınabilirlikli kuruluştan temin edebildiler.
 • Cammu Keşmir’in ilk e-Milli Tarım Market (e-NAM) platformu Parimpora meyve & sebze pazarında kabul edilerek göreve başladı. Bu çevrim içi ticaret portalı halihazırda var olan Tarımsal Üretim Pazar Komitesi (APMC) gıda pazarlarını birbirine bağlayarak tarım ürünleri için birleşik bir milli Pazar üretti. 
 • Gulmarg’da Mart 2020’de ilk ‘Khelo Hindistan Kış Oyunları’ düzenlendi, bu oyunlar kapsamında kayak, snow board, kar raketi yürüyüşü, kar beyzbolu gibi çeşitli spor aktivitelerine ülkenin dört bir yanından 900’ün üzerinde kişi katılım sağladı. Cammu Keşmir’de yıl boyunca çeşitli spor aktiviteleri düzenlendi ve bu aktivitelere 5 lakh’ın üzerinde genç katılırken 1.26 lakh genç de antrenörlük hizmetinden faydalandı.
 • Spor Altyapıları ivme kazandı. Hükümet, her bölgede kapalı spor kompleksi, her Panchayat’ta oyun alanı, ışıklandırma, stadyumlarda sentetik çimlendirme, Cammu ve Srinagar’da uluslararası seviyede tesislerin planlamasını gerçekleştirdi. 
 • Cammu Keşmir, gelişme yolunda attığı adımlara tanıklık eden çok sayıda ödül aldı. Diğer pek çoğunun yanında bu ödüllere; Yerleşim yerlerini birbirine bağlayan Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana Ödülü, en yüksek yüzdede kapsama sağlayan - Ayushman Bharat – Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojana(AB-PMJAY) Ödülü de dahildir.

COVID-19 ile mücadele 

 • Cammu Kaşmir, milyonda 44744 test oranı ile en iyi performansı sergileyen eyaletler/birlik bölgeleri arasında yer almaktadır. Bu test oranı, Hindistan çapındaki ortalama test sayısının yaklaşık 4 katıdır.
 • Cammu Kaşmir, COVID-19’la mücadeleye tahsis edilmiş hastane kuran ilk eyaletler/birlik bölgeleri arasında yer almaktadır.  17 adet COVID-19’la mücadele için tahsis edilmiş hastane bulunmakta, bu hastanelerde 20,000’i yoğun bakım özellikli 60,000 yeni yatak,ve oksijen yardımlı 2500 izolasyon yatağı yer almaktadır.
 • Salgına vermiş olduğu erken yanıt, agresif temas izleme ve bilişim teknolojisi kullanımı politikası ile Srinagar Hindistan’da COVID-19’la mücadelede en iyi uygulamaları gerçekleştiren 16 bölge arasında yer almaktadır.
 • COVID-19 nedeniyle uygulanan karantinanın ekonomik etkisini hafifletmek amacıyla turizm sektöründe yer alan yüzen ev sahipleri, iş destekleme kategorisinde yer alan kadın girişimciler, el tezgahı çalışanları ve el emeği üretenler, gelir destekleme grubunda yer alan inşaat işçileri gibi karantinadan ciddi düzeyde etkilenen insanları kapsayan  350 Crore Rupi’lik bir yardım paketi onaylandı.
 • Ülke dışında ya da denizaşırı bölgelerde bulunan 2.5 Lakh’ın üzerinde Cammu Keşmir sakininin yurtlarına dönüşü organize edildi.