Photo Gallery Events & Photo Gallery

Ambassador Dr. Virander Paul's courtesy call on Mayor of Ankara H.E. Mansur Yavaş

Back | Print

Ambassador Virander Paul paid a courtesy call on Mayor of Ankara H.E. Mansur Yava?; discussed new possibilities of cooperation in diverse areas
Büyükelçi Virander Paul, Ankara Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Say?n Mansur Yava?'a nezaket ziyaretinde bulundu; farkl? alanlarda yeni i?birli?i olanaklar? görü?üldü.