Student Visa Student Visa

DETAILS & DOCUMENTS REQUIRED

DETAYLAR VE GEREKLİ BELGELER

FEES

Visa Application Formexternalicon

 • Two recent passport size photographs.

 • Original Passport.

 • A photocopy of relevant pages of passport with the residence visa page.

 • Student declaration form.

 • A Bonafide certificate from the concerned Government recognised educational institution in India with proof of admission.

 • Bank account statement or photocopy of demand draft in the name of the student for $1500.

 • In case of minors, NOC and passport copy of parent is required.

 • Clearance from the education department.

 • Reference Form (Applicants from Afghanistan, Bangladesh, China, Iran, Iraq, Pakistan, Sudan and PAK-Origin 
  Foreigners).

 • Note Verbale from the concerned Embassy (Students from African Countries only).

 • Salary statement of the student's sponsor in Turkey (Students from African Countries only).

 • 2 Months Bank statement of the Student's Sponsor (Students from African Countries only).

 • - İki güncel pasaport boy fotoğraf.

 • - Orijinal Pasaport ve Vizenin/Oturum İzninin bulunduğu pasaporttaki ilgili sayfaların fotokopisi.

 • - öğrenci olduğunu gösterir belge

 • - İlgili Hükümet tarafından Hindistan'da kabul edilmiş bir eğitim kurumundan Bonafide Sertifikası ve Kabul Belgesi

 • - Banka hesabı ekstresi veya öğrenci adına 1500 dolar talep taslağının fotokopisi,

 • - Reşit olunmaması durumunda, NOC (Sakıncasızlık Mektubu) ve ebeveynin pasaport fotokopisi.

 • Eğitim departmanından onay/mahsur yoktur yazısı.

 • - Referans Formu (Afganistan, Bangladeş, çin, İran, Irak, Pakistan, Sudan ve Pakistan Menşe Yabancıların Başvuruları için geçerli)

- İlgili Büyükelçilikten Nota Yazısı Not (Sadece Afrika ülkelerinden öğrenciler İçin Geçerlidir).

- Türkiye'deki öğrenci sponsorunun maaş bildirisi (sadece Afrika ülkelerinden öğrenciler için geçerli).

- öğrenci Sponsorunun 2 Aylık Banka Dökümü (Sadece Afrika ülkelerinden öğrenciler İçin Geçerlidir ). Sponsor (Students from African Countries only).

$ 83*

Visa Application without uploaded photograph will be rejected.

* Visa fee is non-refundable and subject to change without notice.

* The Embassy of India, Ankara reserves the right on granting and deciding type/duration of visa irrespective of the fees tendered at the time of making application.

Passport should be valid for a minimum of six months beyond the date of intended departure from India. Long duration Visa required minimum three years Passport validity. 

Note: Validity of the visa is effective from the date of issue. Each visa application is considered on its merits and the Indian Embassy may ask for additional information at any stage during the processing of the application. Submission of application along with prescribed fee does not guarantee issuance of visa. Non-Residents are not eligible.

*****

 

Visa Application without uploaded photograph will be rejected.

Fotoğraf yüklenmemiş vize başvuruları kabul edilmeyecektir.

* Visa fee is non-refundable and subject to change without notice.

* Vize ücreti iade edilmez ve haber verilmeksizin değiştirilebilir.

* The Embassy of India, Ankara reserves the right on granting and deciding type/duration of visa irrespective of the fees tendered at the time of making application.

* Hindistan Büyükelçiliği Ankara, başvuru sırasında kayda alınan ücretlere bakılmaksızın vize türünü / süresini ve vize verme hakkını saklı tutar

* Passport should be valid for a minimum of six months beyond the date of intended departure from India.

* Pasaport, Hindistan'dan planlanan dönüş tarihinden itibaren en az altı ay süreyle geçerli olmalıdır.

Long duration Visa required minimum three years Passport validity. 

Uzun dönem vize verilebilmesi için pasaport geçerliliği en az 3(üç) yıl olmalıdır.

Note : Validity of the visa is effective from the date of issue. Each visa application is considered on its merits and the Indian Embassy may ask for additional information at any stage during the processing of the application. Submission of application along with prescribed fee does not guarantee issuance of visa. Non-Residents are not eligible.

Not: Vize işlendiği tarihten itibaren geçerlidir. Her vize başvurusu, kendi esasına göre değerlendirilir ve Hindistan Büyükelçiliği, başvurunun işlenmesi sırasında herhangi bir aşamada ek bilgi isteyebilir. Başvurunun belirtilen ücretle birlikte sunulması vize verilmesini garanti etmemektedir. Türkiye’de yerleşik bulunmayanlar uygun değildir.