About Us Tourist Visa

DETAILS & DOCUMENTS REQUIRED

DETAYLAR VE GEREKLÄ° BELGELER

FEES

Visa Application Form

  • Two recent Passport size photos.

  • Original Passport with photocopy.

  • Copy of Hotel booking confirmation.

  • Flight details (to and return).

  • Copy of Residence Permit for non-Turkish applicant

  • Latest bank account statement or any other proof to satisfy financial soundness of the applicant.

 

Note: There shall be a gap of at least 2 (two) months between two visits to India on a Tourist Visa on re-entry of nationals of Afghanistan, China, Iran, Pakistan, Iraq, Sudan, foreigners of Pakistan origin and Stateless persons 

- Ä°ki güncel pasaport boy fotoÄŸraf.

- Ä°kametgah (e-Devlet’ten de kabul edilmektedir)

- Orijinal Pasaport ve fotokopisi.

- Otel rezervasyon onayı

- UçuÅŸ detayları (GidiÅŸ ve DönüÅŸ).

- Türkiye vatandaşı olmayan baÅŸvuru sahipleri için ikamet tezkeresinin fotokopisi

- Güncel banka hesap ekstresi veya baÅŸvuru sahibinin mali saÄŸlamlığını tatmin edecek baÅŸka bir kanıt.

Not: Afganistan, çin, Ä°ran, Pakistan, Irak, Sudan, Pakistan kökenli yabancıların ve Vatansız kiÅŸilerin yeniden giriÅŸiyle ilgili, Turist Vizesi ile Hindistan'a yapılan iki ziyaret arasında en az 2 (iki) aylık bir boÅŸluk olması gerekmektedir.

$ 103*

 

Visa Application without uploaded photograph will be rejected.

FotoÄŸraf yüklenmemiÅŸ vize baÅŸvuruları kabul edilmeyecektir.

* Visa fee is non-refundable and subject to change without notice.

* Vize ücreti iade edilmez ve haber verilmeksizin deÄŸiÅŸtirilebilir.

* The Embassy of India, Ankara reserves the right on granting and deciding type/duration of visa irrespective of the fees tendered at the time of making application.

* Hindistan BüyükelçiliÄŸi Ankara, baÅŸvuru sırasında kayda alınan ücretlere bakılmaksızın vize türünü / süresini ve vize verme hakkını saklı tutar

* Passport should be valid for a minimum of six months beyond the date of intended departure from India.

* Pasaport, Hindistan'dan planlanan dönüÅŸ tarihinden itibaren en az altı ay süreyle geçerli olmalıdır.

Long duration Visa required minimum three years Passport validity. 

Uzun dönem vize verilebilmesi için pasaport geçerliliÄŸi en az 3(üç) yıl olmalıdır.

Note : Validity of the visa is effective from the date of issue. Each visa application is considered on its merits and the Indian Embassy may ask for additional information at any stage during the processing of the application. Submission of application along with prescribed fee does not guarantee issuance of visa. Non-Residents are not eligible.

Not: Vize iÅŸlendiÄŸi tarihten itibaren geçerlidir. Her vize baÅŸvurusu, kendi esasına göre deÄŸerlendirilir ve Hindistan BüyükelçiliÄŸi, baÅŸvurunun iÅŸlenmesi sırasında herhangi bir aÅŸamada ek bilgi isteyebilir. BaÅŸvurunun belirtilen ücretle birlikte sunulması vize verilmesini garanti etmemektedir. Türkiye’de yerleÅŸik bulunmayanlar uygun deÄŸildir.