About Us Student Visa

DETAILS & DOCUMENTS REQUIRED

DETAYLAR VE GEREKLÄ° BELGELER

FEES

Visa Application Form

 • Two recent passport size photographs.

 • Original Passport.

 • A photocopy of relevant pages of passport with the residence visa page.

 • Student declaration form.

 • A Bonafide certificate from the concerned Government recognised educational institution in India with proof of admission.

 • Bank account statement or photocopy of demand draft in the name of the student for $1500.

 • In case of minors, NOC and passport copy of parent is required.

 • Clearance from the education department.

 • Reference Form (Applicants from Afghanistan, Bangladesh, China, Iran, Iraq, Pakistan, Sudan and PAK-Origin 
  Foreigners).

 • Note Verbale from the concerned Embassy (Students from African Countries only).

 • Salary statement of the student's sponsor in Turkey (Students from African Countries only).

 • 2 Months Bank statement of the Student's Sponsor (Students from African Countries only).

 • - Ä°ki güncel pasaport boy fotoÄŸraf.

 • - Orijinal Pasaport ve Vizenin/Oturum Ä°zninin bulunduÄŸu pasaporttaki ilgili sayfaların fotokopisi.

 • - öÄŸrenci olduÄŸunu gösterir belge

 • - Ä°lgili Hükümet tarafından Hindistan'da kabul edilmiÅŸ bir eÄŸitim kurumundan Bonafide Sertifikası ve Kabul Belgesi

 • - Banka hesabı ekstresi veya öÄŸrenci adına 1500 dolar talep taslağının fotokopisi,

 • - ReÅŸit olunmaması durumunda, NOC (Sakıncasızlık Mektubu) ve ebeveynin pasaport fotokopisi.

 • EÄŸitim departmanından onay/mahsur yoktur yazısı.

 • - Referans Formu (Afganistan, BangladeÅŸ, çin, Ä°ran, Irak, Pakistan, Sudan ve Pakistan MenÅŸe Yabancıların BaÅŸvuruları için geçerli)

- Ä°lgili Büyükelçilikten Nota Yazısı Not (Sadece Afrika ülkelerinden öÄŸrenciler Ä°çin Geçerlidir).

- Türkiye'deki öÄŸrenci sponsorunun maaÅŸ bildirisi (sadece Afrika ülkelerinden öÄŸrenciler için geçerli).

- öÄŸrenci Sponsorunun 2 Aylık Banka Dökümü (Sadece Afrika ülkelerinden öÄŸrenciler Ä°çin Geçerlidir ). Sponsor (Students from African Countries only).

$ 83*

Visa Application without uploaded photograph will be rejected.

FotoÄŸraf yüklenmemiÅŸ vize baÅŸvuruları kabul edilmeyecektir.

* Visa fee is non-refundable and subject to change without notice.

* Vize ücreti iade edilmez ve haber verilmeksizin deÄŸiÅŸtirilebilir.

* The Embassy of India, Ankara reserves the right on granting and deciding type/duration of visa irrespective of the fees tendered at the time of making application.

* Hindistan BüyükelçiliÄŸi Ankara, baÅŸvuru sırasında kayda alınan ücretlere bakılmaksızın vize türünü / süresini ve vize verme hakkını saklı tutar

* Passport should be valid for a minimum of six months beyond the date of intended departure from India.

* Pasaport, Hindistan'dan planlanan dönüÅŸ tarihinden itibaren en az altı ay süreyle geçerli olmalıdır.

Long duration Visa required minimum three years Passport validity. 

Uzun dönem vize verilebilmesi için pasaport geçerliliÄŸi en az 3(üç) yıl olmalıdır.

Note : Validity of the visa is effective from the date of issue. Each visa application is considered on its merits and the Indian Embassy may ask for additional information at any stage during the processing of the application. Submission of application along with prescribed fee does not guarantee issuance of visa. Non-Residents are not eligible.

Not: Vize iÅŸlendiÄŸi tarihten itibaren geçerlidir. Her vize baÅŸvurusu, kendi esasına göre deÄŸerlendirilir ve Hindistan BüyükelçiliÄŸi, baÅŸvurunun iÅŸlenmesi sırasında herhangi bir aÅŸamada ek bilgi isteyebilir. BaÅŸvurunun belirtilen ücretle birlikte sunulması vize verilmesini garanti etmemektedir. Türkiye’de yerleÅŸik bulunmayanlar uygun deÄŸildir.