About Us Research Visa

DETAILS & DOCUMENTS REQUIRED

DETAYLAR VE GEREKLÄ° BELGELER

FEES

Visa Application Form

  • Proforma for Research Visa

  • 2 recent Passport size photos.

  • Original Passport.

  • Passport photocopy

  • Information from the institute/ organization where applicant studying/employed.

  • Original letter from the Indian institution stating that the applicant has been selected as a Research fellow.

  • A proforma (seven sets) should be filled and submitted along with the visa application

- Ä°ki güncel pasaport boy fotoÄŸraf.

- Orijinal Pasaport ve fotokopisi.

- BaÅŸvuru sahibinin okuduÄŸu/çalıştığı, kurumdan/firmadan bilgilendirme

- BaÅŸvuru sahibinin AraÅŸtırma Görevlisi olarak seçildiÄŸini belirten Hint kurumundan alınan orijinal mektup.

- Vize başvurusu ile birlikte bir proforma (yedi set) doldurulmalı ve sunulmalıdır.

$ 83* (up to 6 months) 


$ 123* (up to 1 year)

 

$ 83* (6 aya kadar) 


$ 123* (1 yıla kadar)

Visa Application without uploaded photograph will be rejected.

FotoÄŸraf yüklenmemiÅŸ vize baÅŸvuruları kabul edilmeyecektir.

* Visa fee is non-refundable and subject to change without notice.

* Vize ücreti iade edilmez ve haber verilmeksizin deÄŸiÅŸtirilebilir.

* The Embassy of India, Ankara reserves the right on granting and deciding type/duration of visa irrespective of the fees tendered at the time of making application.

* Hindistan BüyükelçiliÄŸi Ankara, baÅŸvuru sırasında kayda alınan ücretlere bakılmaksızın vize türünü / süresini ve vize verme hakkını saklı tutar

* Passport should be valid for a minimum of six months beyond the date of intended departure from India.

* Pasaport, Hindistan'dan planlanan dönüÅŸ tarihinden itibaren en az altı ay süreyle geçerli olmalıdır.

Long duration Visa required minimum three years Passport validity. 

Uzun dönem vize verilebilmesi için pasaport geçerliliÄŸi en az 3(üç) yıl olmalıdır.

Note : Validity of the visa is effective from the date of issue. Each visa application is considered on its merits and the Indian Embassy may ask for additional information at any stage during the processing of the application. Submission of application along with prescribed fee does not guarantee issuance of visa. Non-Residents are not eligible.

Not: Vize iÅŸlendiÄŸi tarihten itibaren geçerlidir. Her vize baÅŸvurusu, kendi esasına göre deÄŸerlendirilir ve Hindistan BüyükelçiliÄŸi, baÅŸvurunun iÅŸlenmesi sırasında herhangi bir aÅŸamada ek bilgi isteyebilir. BaÅŸvurunun belirtilen ücretle birlikte sunulması vize verilmesini garanti etmemektedir. Türkiye’de yerleÅŸik bulunmayanlar uygun deÄŸildir.