About Us Mountaineering Visa

DETAILS & DOCUMENTS REQUIRED

DETAYLAR VE GEREKLÄ° BELGELER

FEES

 

Visa Application Form

  • 2 recent Passport size photos.

  • Original Passport.

  • Photocopy of the passport with the relevant pages including residence visa page.

  • Applicants desiring to visit India for mountaineering / climbing mountain peaks, have to obtain permission for such expeditions from the Indian Mountaineering Foundation (IMF), C/o Ministry of Defence, Govt. of India, New Delhi which coordinates all expeditions in the Himalayas.

  • Applications/Requests (in triplicate) for such expeditions should be addressed to Ministry of Defence Govt. of India and should be submitted at the Embassy at least four months in advance with full details of the expedition. Visas are issued after authorization/approval from the concerned authorities in India.

  • Additional documents may be asked for in certain cases.

- Ä°ki güncel pasaport boy fotoÄŸraf.

- Orijinal Pasaport, Pasaport

Fotokopisi ve Vizenin/Oturum İzninin bulunduğu pasaporttaki ilgili sayfaların fotokopisi.

- DaÄŸcılık / tırmanma, daÄŸ zirveleri için Hindistan'ı ziyaret etmek isteyen baÅŸvuru sahipleri, Himalayalar'daki tüm seferleri koordine eden Hindistan DaÄŸcılık Kurumu (IMF), Savunma Bakanlığı’ndan izin almak zorundadır.

-Bu tür keÅŸifler için yapılan baÅŸvurular/talepler (üç nisha halinde) Savunma Bakanlığı’na bildirilmeli ve keÅŸif gezisinin tüm detayları ile birlikte en az dört ay öncesinden BüyükelçiliÄŸeibraz edilmelidir.

- Vizeler, Hindistan'daki ilgili makamlardan izin / onay alındıktan sonra verilir. Gerekli durumlarda ek belgeler istenebilir.

$ 83 * (up to 6 months)

 

$ 123* (up to 1 year)

 

 

$ 83 * (6 aya kadar)

 

$ 123* (1 yıla kadar)

 


Visa Application without uploaded photograph will be rejected.

FotoÄŸraf yüklenmemiÅŸ vize baÅŸvuruları kabul edilmeyecektir.

* Visa fee is non-refundable and subject to change without notice.

* Vize ücreti iade edilmez ve haber verilmeksizin deÄŸiÅŸtirilebilir.

* The Embassy of India, Ankara reserves the right on granting and deciding type/duration of visa irrespective of the fees tendered at the time of making application.

* Hindistan BüyükelçiliÄŸi Ankara, baÅŸvuru sırasında kayda alınan ücretlere bakılmaksızın vize türünü / süresini ve vize verme hakkını saklı tutar

* Passport should be valid for a minimum of six months beyond the date of intended departure from India.

* Pasaport, Hindistan'dan planlanan dönüÅŸ tarihinden itibaren en az altı ay süreyle geçerli olmalıdır.

Long duration Visa required minimum three years Passport validity. 

Uzun dönem vize verilebilmesi için pasaport geçerliliÄŸi en az 3(üç) yıl olmalıdır.

Note : Validity of the visa is effective from the date of issue. Each visa application is considered on its merits and the Indian Embassy may ask for additional information at any stage during the processing of the application. Submission of application along with prescribed fee does not guarantee issuance of visa. Non-Residents are not eligible.

Not: Vize iÅŸlendiÄŸi tarihten itibaren geçerlidir. Her vize baÅŸvurusu, kendi esasına göre deÄŸerlendirilir ve Hindistan BüyükelçiliÄŸi, baÅŸvurunun iÅŸlenmesi sırasında herhangi bir aÅŸamada ek bilgi isteyebilir. BaÅŸvurunun belirtilen ücretle birlikte sunulması vize verilmesini garanti etmemektedir. Türkiye’de yerleÅŸik bulunmayanlar uygun deÄŸildir.