About Us Missionary Visa

DETAILS & DOCUMENTS REQUIRED

DETAYLAR VE GEREKLÄ° BELGELER

FEES

Visa Application Form

  • 2 recent Passport size photos.

  • Original Passport.

  • Photocopy of the passport with the relevant pages including residence visa page

  • Financial record

  • Applications for visa from members of recognized societies should be accompanied by a sponsorship letter from a responsible official of the society on its official letter-head giving an undertaking for the maintenance in, and repatriation from, India of the applicant should the need arise.

  • The applicants are required to cite two responsible persons in India who will furnish a guarantee bond to the Government for his/her maintenance in and repatriation from India.

  • Prior approval of the Ministry of Home affairs, Govt. of India may be necessary.

  • Additional documents may be asked for in certain cases.

- Ä°ki güncel pasaport boy fotoÄŸraf.

- Orijinal Pasaport, Pasaport Fotokopisi ve Vizenin/Oturum İzninin bulunduğu pasaporttaki ilgili sayfaların fotokopisi.

-Finansal durum gösterir belgeler

Tanınmış toplulukların üyelerine ait vize baÅŸvurularına, topluluktan bir sorumlunun resmi antetli kağıda hazırlamış olduÄŸu sponsorluk yazısı hazırlanmalıdır. Bu yazıda yürütülecek faaliyetlerin sorumluluÄŸu ve Hindistan’dan dönüÅŸe dair taahüt söz konusu olmalıdır.

BaÅŸvuru sahipleri, Hindistan’a giriÅŸleri, oradaki kalışları ve Hindistan’dan çıkışlarına dair, ülkeye bir güven bağı verecek sorumlu 2 ÅŸahıs göstermelidir.

- Hindistan Ä°çiÅŸleri Bakanlığı'nın önceden onayı,gerekli olabilir. Gerekli görülen durumlarda ek belge istenebilir. 

$ 83* (up to 6 months)

$ 123* (up to 1 year)

$ 83* (6 aya kadar)

$ 123* (1 yıla kadar)

 

 

Visa Application without uploaded photograph will be rejected.

FotoÄŸraf yüklenmemiÅŸ vize baÅŸvuruları kabul edilmeyecektir.

* Visa fee is non-refundable and subject to change without notice.

* Vize ücreti iade edilmez ve haber verilmeksizin deÄŸiÅŸtirilebilir.

* The Embassy of India, Ankara reserves the right on granting and deciding type/duration of visa irrespective of the fees tendered at the time of making application.

* Hindistan BüyükelçiliÄŸi Ankara, baÅŸvuru sırasında kayda alınan ücretlere bakılmaksızın vize türünü / süresini ve vize verme hakkını saklı tutar

* Passport should be valid for a minimum of six months beyond the date of intended departure from India.

* Pasaport, Hindistan'dan planlanan dönüÅŸ tarihinden itibaren en az altı ay süreyle geçerli olmalıdır.

Long duration Visa required minimum three years Passport validity. 

Uzun dönem vize verilebilmesi için pasaport geçerliliÄŸi en az 3(üç) yıl olmalıdır.

Note : Validity of the visa is effective from the date of issue. Each visa application is considered on its merits and the Indian Embassy may ask for additional information at any stage during the processing of the application. Submission of application along with prescribed fee does not guarantee issuance of visa. Non-Residents are not eligible.

Not: Vize iÅŸlendiÄŸi tarihten itibaren geçerlidir. Her vize baÅŸvurusu, kendi esasına göre deÄŸerlendirilir ve Hindistan BüyükelçiliÄŸi, baÅŸvurunun iÅŸlenmesi sırasında herhangi bir aÅŸamada ek bilgi isteyebilir. BaÅŸvurunun belirtilen ücretle birlikte sunulması vize verilmesini garanti etmemektedir. Türkiye’de yerleÅŸik bulunmayanlar uygun deÄŸildir.