About Us Medical Attendant Visa

DETAILS & DOCUMENTS REQUIRED

DETAYLAR VE GEREKLÄ° BELGELER

FEES

Visa Application Form

  • 2 recent Passport size photos.

  • Original Passport.

  • Document establishing relationship with the patient.

  • Copy of Medical credentials (In case medical professionals accompanying the patient).

Note: Applicant will have to register with the concerned FRRO's/FRO within 14 days from the date of arrival in India.

- Ä°ki güncel pasaport boy fotoÄŸraf.

- Orijinal Pasaport, Pasaport

Fotokopisi ve Vizenin/Oturum İzninin bulunduğu pasaporttaki ilgili sayfaların fotokopisi.

- Hasta ile yakınlığı gösteren belge

- Tıbbi kimlik bilgilerinin kopyası (Hastaya eÅŸlik edenlerin tıp uzmanı olması halinde geçerlidir).

Not: BaÅŸvuru sahibi, Hindistan'a varış tarihinden itibaren 14 gün içinde ilgili FRRO / FRO'ya kayıt yaptırmak zorundadır.

$ 83* (up to 6 months)

 
$ 123* (up to 1 year)

 

 

 

$ 83* (6 aya kadar) 


$ 123* (1 yıla kadar)

 

Visa Application without uploaded photograph will be rejected.

FotoÄŸraf yüklenmemiÅŸ vize baÅŸvuruları kabul edilmeyecektir.

* Visa fee is non-refundable and subject to change without notice.

* Vize ücreti iade edilmez ve haber verilmeksizin deÄŸiÅŸtirilebilir.

* The Embassy of India, Ankara reserves the right on granting and deciding type/duration of visa irrespective of the fees tendered at the time of making application.

* Hindistan BüyükelçiliÄŸi Ankara, baÅŸvuru sırasında kayda alınan ücretlere bakılmaksızın vize türünü / süresini ve vize verme hakkını saklı tutar

* Passport should be valid for a minimum of six months beyond the date of intended departure from India.

* Pasaport, Hindistan'dan planlanan dönüÅŸ tarihinden itibaren en az altı ay süreyle geçerli olmalıdır.

Long duration Visa required minimum three years Passport validity. 

Uzun dönem vize verilebilmesi için pasaport geçerliliÄŸi en az 3(üç) yıl olmalıdır.

Note : Validity of the visa is effective from the date of issue. Each visa application is considered on its merits and the Indian Embassy may ask for additional information at any stage during the processing of the application. Submission of application along with prescribed fee does not guarantee issuance of visa. Non-Residents are not eligible.

Not: Vize iÅŸlendiÄŸi tarihten itibaren geçerlidir. Her vize baÅŸvurusu, kendi esasına göre deÄŸerlendirilir ve Hindistan BüyükelçiliÄŸi, baÅŸvurunun iÅŸlenmesi sırasında herhangi bir aÅŸamada ek bilgi isteyebilir. BaÅŸvurunun belirtilen ücretle birlikte sunulması vize verilmesini garanti etmemektedir. Türkiye’de yerleÅŸik bulunmayanlar uygun deÄŸildir.