About Us Intern Visa

DETAILS & DOCUMENTS REQUIRED

DETAYLAR VE GEREKLÄ° BELGELER

FEES

Visa Application Form

 • 2 recent Passport size photos.

 • Original Passport.

 • Photocopy of the passport with the relevant pages including residence visa page

 • Intern visa (including AIESEC internship) would be granted immediately after graduation / post-graduation with no more than a gap of 1 year immediately after graduation/post-graduation.

 • Required documents - letter from the sponsoring Indian company / educational institution / NGO concerned clearly indicating the period of internship. Supporting letter from AIESEC and AIESEC acceptance letter. Copies of relevant educational certificates are to be submitted by the applicant.

 • In case of internship in a company, the foreign national being sponsored should draw a minimum remuneration of Rs. 7.80 lakhs per annum. Grant of Intern visa to foreigners in NGOs will be subject to prior clearance of Ministry of Home Affairs (MHA).

 • Undertaking from the company / organization concerned that they will ensure departure of the foreigner on completion of the internship.

 • Interns would be required to register with the Foreigners Regional Registration Officer (FRRO)/Foreigners Registration Officer (FRO) within 14 days of arrival in India.

 • Interns are not permitted to take up employment in India immediately after completion of internship. Conversion of Intern visa to any other type of visa is not permitted.

 • Earnings from internship with Indian company/educational institution/NGO concerned will be subject to the Indian Income Tax Regulations.

 • Additional documents may be asked for in certain cases.

- Ä°ki güncel pasaport boy fotoÄŸraf.

- Orijinal Pasaport, Pasaport Fotokopisi ve Vizenin/Oturum İzninin bulunduğu pasaporttaki ilgili sayfaların fotokopisi.

- Staj Vizesi (AIESEC Programı Dahil) lisans/yüksek lisans mezuniyeti sonrasında, mezuniyet tarihi üzerinden 1 yıl geçmemiÅŸ olmaması kaydıyla verilir.

 

Gerekli Belgeler.

- Required documents - Staj süresini açıkça belirten, ilgili sponsor Hint ÅŸirket / eÄŸitim kurumu / STK'dan gelen yazı/davetiye.

Destekleyici AIESEC evrakları ve AIESEC kabul mektubu. Başvuru sahibine ait ilgili eğitim sertifikalarının kopyaları.,

Bir ÅŸirkette staj yapılması durumunda, baÅŸvuru sahibinin yıllık minimum Rs 7.80 lakhs ödeme alması gerekmektedir. Yabancılara STK'lar bünyesinde stajyer vizesi verilmesi, Hindistan Ä°çiÅŸleri Bakanlığı'nın (MHA) ön iznine tabi olacaktır.

Åirket/kuruluÅŸtan, stajın bitmesinin ardından yabancının ülkeden ayrılacağının garanti altına alınacağını belirten taahhüt yazısı.

 

- Stajyerlerin, Yabancılar Bölge Kayıt Yetkilisi (FRRO) / Yabancılar Kayıt Görevlisi'ne (FRO) Hindistan'a varıştan sonraki 14 gün içinde kayıt olmaları gerekmektedir.

- Staj tamamlandıktan hemen sonra stajyerlerin Hindistan'da iÅŸe alınmasına izin verilemez. Staj Vizesi’nin baÅŸka bir vize türüne dönüÅŸtürülmesine izin verilmez.

- Hindistandaki ÅŸirket / eÄŸitim kurumu / ilgili STK ile yapılan stajdan kazançlar, Hindistan Gelir Vergisi YönetmeliÄŸine tabi olacaktır.

Gerekli görüldüÄŸünde ek belge istenebilir.

$ 83* (up to 1 year)

 

 

$ 83* (1 yıla kadar)

Visa Application without uploaded photograph will be rejected.

FotoÄŸraf yüklenmemiÅŸ vize baÅŸvuruları kabul edilmeyecektir.

* Visa fee is non-refundable and subject to change without notice.

* Vize ücreti iade edilmez ve haber verilmeksizin deÄŸiÅŸtirilebilir.

* The Embassy of India, Ankara reserves the right on granting and deciding type/duration of visa irrespective of the fees tendered at the time of making application.

* Hindistan BüyükelçiliÄŸi Ankara, baÅŸvuru sırasında kayda alınan ücretlere bakılmaksızın vize türünü / süresini ve vize verme hakkını saklı tutar

* Passport should be valid for a minimum of six months beyond the date of intended departure from India.

* Pasaport, Hindistan'dan planlanan dönüÅŸ tarihinden itibaren en az altı ay süreyle geçerli olmalıdır.

Long duration Visa required minimum three years Passport validity. 

Uzun dönem vize verilebilmesi için pasaport geçerliliÄŸi en az 3(üç) yıl olmalıdır.

Note : Validity of the visa is effective from the date of issue. Each visa application is considered on its merits and the Indian Embassy may ask for additional information at any stage during the processing of the application. Submission of application along with prescribed fee does not guarantee issuance of visa. Non-Residents are not eligible.

Not: Vize iÅŸlendiÄŸi tarihten itibaren geçerlidir. Her vize baÅŸvurusu, kendi esasına göre deÄŸerlendirilir ve Hindistan BüyükelçiliÄŸi, baÅŸvurunun iÅŸlenmesi sırasında herhangi bir aÅŸamada ek bilgi isteyebilir. BaÅŸvurunun belirtilen ücretle birlikte sunulması vize verilmesini garanti etmemektedir. Türkiye’de yerleÅŸik bulunmayanlar uygun deÄŸildir.