About Us Film Visa

DETAILS & DOCUMENTS REQUIRED

DETAYLAR VE GEREKLÄ° BELGELER

FEES

 

Visa Application Form

 • 2 recent Passport size photos.

 • Original Passport.

 • Photocopy of the passport with the relevant pages including residence visa page

Film Visa Procedure: The Ministry of Information and Broadcasting is the nodal ministry to process requests for a shooting of feature films, reality TV shows and Commercial TV serials in India. Proposals regarding the shooting of a feature film/reality TV show and/or commercial TV serials will be processed in the Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India who will process the request. These include documentary films, reportages, institutional or educational films, radio documentary, still shoots, corporate videos, television commercials and publicity, or any other audio visual report meant for public diffusion or telecast.

 

For further information, please contact Joint Secretary (Films), Ministry of Information & Broadcasting at jsfilms.inb@nic.in or fax to +91-11-23073775.


Foreign Audio Visual Agencies intending to shoot documentary films/AV commercials should send the completed application form and signed undertaking (The form is available at website: http://www.mea.gov.in/documentary-filming-in-india.htm) to the officer responsible for Press and Information work in the Embassy of India for processing.

 

All pages of the filming application form have to be printed on the letter-head paper of the company. The Undertaking has to be duly signed, dated and stamped. Two copies of the duly filled application form and Undertaking have to be submitted to the Embassy of India, Ankara for processing, and should contain the following information in the order indicated:

  • Application Form

  • Undertaking

  • Detailed Synopsis

  • Itinerary (Ports of entry and exit from India to be indicated)

  • Bio-profile of the journalist/ film-director

  • Brief presentation of the production agency

  • List of crew-members giving the following details:

 • Name and surname as featuring in the passport

 • Contact coordinates - telephone & e-mail

 • Profession

 • Nationality

 • Date and place of birth (Day/ Month/ Year)

 • Passport number & validity

The maximum number of crew for a specific film will be 125. The foreigners coming to India will have to register with the FRRO/FRO concerned irrespective of the duration of the Film Visa. Import of only filming equipment is facilitated upon issue of the clearance. The usual processing time is up to 15 working days. However, it is underlined that the processing time is approximately up to 15 weeks in specific cases.

- Ä°ki güncel pasaport boy fotoÄŸraf.

- Orijinal Pasaport, Pasaport Fotokopisi ve Vizenin/Oturum İzninin bulunduğu pasaporttaki ilgili sayfaların fotokopisi.

Film Vizesi Prosedürü: Bilgi ve Yayın Bakanlığı, Hindistan'da uzun metrajlı filmler, reality TV ÅŸovları ve Ticari TV dizilerinin çekilmesine yönelik talepleri iÅŸlemek için sorumlu bakanlıktır.

Film, reality ÅŸov, ticari tv dizileri çekimine yönelik teklifler Hindistan tarafında ilgili bakanlıkça iÅŸlenecektir.

Bunlar arasında belgesel filmler, röportajlar, kurumsal ya da eÄŸitici filmler, radyo belgeselleri, fotoÄŸraf çekimleri, kurumsal videolar, televizyon reklamları ve tanıtımlar ya da kamusal yayılma ya da telecast için kullanılan diÄŸer görsel-iÅŸitsel haberler de yer almaktadır.

Daha fazla bilgi için, jsfilms.inb@nic.in adresinden Joint Secretary (Films), Information & Broadcasting ile irtibat kurunuz ya da + 91-11-23073775 numarasına faks çekiniz.

 

Belgesel filmleri / AV reklamları çekmek isteyen Yabancı Görsel Ä°ÅŸitsel Ajanslar, doldurulmuÅŸ baÅŸvuru formunu (Form internet sitesinde mevcuttur: http://www.mea.gov.in/documentary-filming-in-india.htm) ve imzalanmış taahhütnameyi Hindistan BüyükelçiliÄŸi'nde iÅŸleme alınması için Basın ve Bilgilendirme çalışmalarından sorumlu görevliye göndermelidir.
Filme baÅŸvuru formunun tüm sayfaları, ÅŸirketin antetli kağıdına uygun ÅŸekilde basılmalıdır.

Taahhüt, usulüne uygun olarak imzalanmış, tarih atılmış ve mühürlü olmalıdır.

Usulüne uygun olarak doldurulmuÅŸ baÅŸvuru formu ve taahhütnamenin iki nüshası iÅŸlenmek üzere Ankara BüyükelçiliÄŸi'ne ibraz edilmeli ve aÅŸağıdaki sıraya göre belirtilen bilgileri içermelidir

o BaÅŸvuru Formu

o Taahhütname

o Ayrıntılı Sinopsis

o Yol Programı (Hindistan'daki giriÅŸ ve çıkış noktaları belirtilecektir)

o Gazetecinin / Film yönetmeninin biyo profili

o üretim ajansının kısa sunumu

AÅŸağıdaki detayları içeren edip üyelerinin listesi:

• Pasaportta belirtilen ÅŸekliyle ad ve soyadı

• Ä°letiÅŸim Detayları - Telefon ve E-posta

• Meslek

• Milliyet

• DoÄŸum tarihi ve Yeri (Gün / Ay / Yıl)

• Pasaport numarası ve pasaportun geçerlilik tarihi

Belli bir film için azami ekip üye sayısı 125 olacaktır. Hindistan'a gelen yabancılar, Film Vizesi süresine bakılmaksızın FRRO / FRO'ya kayıt yaptırmak zorundadır. . Sadece çekim ekipmanının ithalatı, açıklığın ihdas edilmesiyle saÄŸlanabilmektedir. Genel iÅŸlem süresi 15 iÅŸ günüdür. Ancak, belirli durumlarda iÅŸlem süresinin yaklaşık 15 haftaya kadar sürdüÄŸünün altı çizilmiÅŸtir.

$ 123* (up to 1 year)

$ 123* (1 yıla kadar)


Visa Application without uploaded photograph will be rejected.

FotoÄŸraf yüklenmemiÅŸ vize baÅŸvuruları kabul edilmeyecektir.

* Visa fee is non-refundable and subject to change without notice.

* Vize ücreti iade edilmez ve haber verilmeksizin deÄŸiÅŸtirilebilir.

* The Embassy of India, Ankara reserves the right on granting and deciding type/duration of visa irrespective of the fees tendered at the time of making application.

* Hindistan BüyükelçiliÄŸi Ankara, baÅŸvuru sırasında kayda alınan ücretlere bakılmaksızın vize türünü / süresini ve vize verme hakkını saklı tutar

* Passport should be valid for a minimum of six months beyond the date of intended departure from India.

* Pasaport, Hindistan'dan planlanan dönüÅŸ tarihinden itibaren en az altı ay süreyle geçerli olmalıdır.

Long duration Visa required minimum three years Passport validity. 

Uzun dönem vize verilebilmesi için pasaport geçerliliÄŸi en az 3(üç) yıl olmalıdır.

Note : Validity of the visa is effective from the date of issue. Each visa application is considered on its merits and the Indian Embassy may ask for additional information at any stage during the processing of the application. Submission of application along with prescribed fee does not guarantee issuance of visa. Non-Residents are not eligible.

Not: Vize iÅŸlendiÄŸi tarihten itibaren geçerlidir. Her vize baÅŸvurusu, kendi esasına göre deÄŸerlendirilir ve Hindistan BüyükelçiliÄŸi, baÅŸvurunun iÅŸlenmesi sırasında herhangi bir aÅŸamada ek bilgi isteyebilir. BaÅŸvurunun belirtilen ücretle birlikte sunulması vize verilmesini garanti etmemektedir. Türkiye’de yerleÅŸik bulunmayanlar uygun deÄŸildir.