About Us Entry Visa

DETAILS & DOCUMENTS REQUIRED

DETAYLAR VE GEREKLÄ° BELGELER

FEES

Visa Application Form

  • 2 recent Passport size photos.

  • Original Passport.

  • Passport photocopy with copy of resident permit.

  • Documentary evidence for Entry Visa.

Following category of applicants will be eligible for X- Visa

 

  • Spouse and dependent family members of a foreign national coming on long term visas like Employment, Business, Research etc. may be granted only 'X' visa (Not Tourist visa) co-terminus with the period of the principal visa holder.

  • Persons of Indian Origin, his /her spouse and dependent children may be granted only 'X' visas subject to their producing proof of the PIO status marriage certificate (in respect of spouse) and birth certificate(in respect of children).

  • Foreign nationals married to an Indian national (holding Indian passport) or spouse of an OCI/PIO card holder and dependent children may be granted only 'X' visas subject to production of necessary proof.

  • The family members of diplomatic households who do not qualify for diplomatic visas may have to come on an 'Entry (X)' Visa if eligible

  • Seamen going to inspect/visit a vessel in India.

  • Foreign nationals going to India for training purpose.

- Ä°ki güncel pasaport boy fotoÄŸraf.

- Orijinal Pasaport, Pasaport Fotokopisi ve Vizenin/Oturum İzninin bulunduğu pasaporttaki ilgili sayfaların fotokopisi.

- GiriÅŸ Vizesi için ispatlayıcı evrak

AÅŸağıdaki kategoriler X-Vize için uygundur:

- çalışma, Ä°ÅŸ, AraÅŸtırma vb. gibi uzun süreli vize ile gelen yabancı uyruklu bireylerin, eÅŸleri ve bağımlı aile fertlerine, asıl vize sahibinin vize süresiyle sınırlı olarak 'X' Vizesi (Turist vizesi deÄŸil) verilmektedir.

- Hint Kökenli KiÅŸilerin, eÅŸleri ve bakmakla yükümlü çocuklarına, yalnızca PIO statüsü evlilik cüzdanı (eÅŸe iliÅŸkin) ve doÄŸum belgesi (çocuklarla ilgili) ile ilgili evraksal kanıtlarını gösteren baÅŸvuru sahiplerine GiriÅŸ 'X' Vize verilebilir.

- Hint vatandaÅŸlarıyla (Hindistan Pasaportu hamili) evil olan yabancılar veya OCI/PIO kart sahiplerinin eÅŸleri ve bakmakla yükümlü çocuklarına, gerekli kanıtı sunmaları koÅŸuluyla sadece GiriÅŸ ‘X’ Vize verilmesi uygundur.

- Diplomatik Vize alması mümkün olmayan, diplomatic hane halklarının aile fertleri, koÅŸullar uygunsa GiriÅŸ X Vize almaları mümkündür.

- Hindistan’daki bir gemiyi denetleyecek/ziyaret edecek denizciler.

- Ä°dman/EÄŸitim amaçlı Hindistan’a giden yabancı uyruklular.

$ 83* (up to 6 months) 
   
$ 123* (up to 1 year)

$83* (6 aya kadar) 
   
$123* (1 yıla kadar)

Visa Application without uploaded photograph will be rejected.

FotoÄŸraf yüklenmemiÅŸ vize baÅŸvuruları kabul edilmeyecektir.

* Visa fee is non-refundable and subject to change without notice.

* Vize ücreti iade edilmez ve haber verilmeksizin deÄŸiÅŸtirilebilir.

* The Embassy of India, Ankara reserves the right on granting and deciding type/duration of visa irrespective of the fees tendered at the time of making application.

* Hindistan BüyükelçiliÄŸi Ankara, baÅŸvuru sırasında kayda alınan ücretlere bakılmaksızın vize türünü / süresini ve vize verme hakkını saklı tutar

* Passport should be valid for a minimum of six months beyond the date of intended departure from India.

* Pasaport, Hindistan'dan planlanan dönüÅŸ tarihinden itibaren en az altı ay süreyle geçerli olmalıdır.

Long duration Visa required minimum three years Passport validity. 

Uzun dönem vize verilebilmesi için pasaport geçerliliÄŸi en az 3(üç) yıl olmalıdır.

Note : Validity of the visa is effective from the date of issue. Each visa application is considered on its merits and the Indian Embassy may ask for additional information at any stage during the processing of the application. Submission of application along with prescribed fee does not guarantee issuance of visa. Non-Residents are not eligible.

Not: Vize iÅŸlendiÄŸi tarihten itibaren geçerlidir. Her vize baÅŸvurusu, kendi esasına göre deÄŸerlendirilir ve Hindistan BüyükelçiliÄŸi, baÅŸvurunun iÅŸlenmesi sırasında herhangi bir aÅŸamada ek bilgi isteyebilir. BaÅŸvurunun belirtilen ücretle birlikte sunulması vize verilmesini garanti etmemektedir. Türkiye’de yerleÅŸik bulunmayanlar uygun deÄŸildir.