About Us Employment Visa

DETAILS & DOCUMENTS REQUIRED

DETAYLAR VE GEREKLÄ° BELGELER

FEES

Visa Application Form

 • Two recent passport size photographs.

 • Original Passport.

 • A photocopy of relevant pages of passport with the residence visa page/Residence Permit

 • The employing company/ organization should be registered in India and a copy of such registration should be submitted.

 • Professional or educational certificate.

 • The applicant must submit the proof of employment or contract or engagement by the company or organization in India.  (Employment/ Contract letter should be notarized and attested by Chamber of Commerce & Industry and Ministry of External Affairs {MEA}).

 • Reference Form for Faxing (Applicants from Afghanistan, China, Pakistan and Pak origin foreigners)

 • - Ä°ki güncel pasaport boy fotoÄŸraf.

 • - Orijinal Pasaport ve Vizenin/Oturum Ä°zninin bulunduÄŸu pasaporttaki ilgili sayfaların fotokopisi.

 • - Ä°ÅŸveren firma / kuruluÅŸ Hindistan'da kayıtlı olmalı ve bu kayıtların bir kopyası sunulmalıdır.

 • - Profesyonellik alanı veya eÄŸitim geçmiÅŸini gösteren evraklar.

 • - BaÅŸvuru sahibi, Hindistan'daki ÅŸirket veya kuruluÅŸ tarafından sözleÅŸmeyi veya sözleÅŸme kanıtını sunmalıdır.

 • (SözleÅŸme/Ä°ÅŸe Alım Mektubu noter tasdikli olacak ÅŸekilde, Hindistan Ticaret ve Sanayi Odası ile DışiÅŸleri Bakanlığı {MEA} tarafından onaylanmış olmalıdır.)

- Fakslama için Referans Formu (Afganistan, çin, Pakistan ve Pakistan-MenÅŸe Yabancı BaÅŸvuru Sahipleri Ä°çin)

$ 123* (up to 6 months) 

 

$ 203*   (up to 1 year)

 

 

$ 123* (6 aya kadar) 

 

$ 203*   (1 yıla kadar)

 

Visa Application without uploaded photograph will be rejected.

FotoÄŸraf yüklenmemiÅŸ vize baÅŸvuruları kabul edilmeyecektir.

* Visa fee is non-refundable and subject to change without notice.

* Vize ücreti iade edilmez ve haber verilmeksizin deÄŸiÅŸtirilebilir.

* The Embassy of India, Ankara reserves the right on granting and deciding type/duration of visa irrespective of the fees tendered at the time of making application.

* Hindistan BüyükelçiliÄŸi Ankara, baÅŸvuru sırasında kayda alınan ücretlere bakılmaksızın vize türünü / süresini ve vize verme hakkını saklı tutar

* Passport should be valid for a minimum of six months beyond the date of intended departure from India.

* Pasaport, Hindistan'dan planlanan dönüÅŸ tarihinden itibaren en az altı ay süreyle geçerli olmalıdır.

Long duration Visa required minimum three years Passport validity. 

Uzun dönem vize verilebilmesi için pasaport geçerliliÄŸi en az 3(üç) yıl olmalıdır.

Note : Validity of the visa is effective from the date of issue. Each visa application is considered on its merits and the Indian Embassy may ask for additional information at any stage during the processing of the application. Submission of application along with prescribed fee does not guarantee issuance of visa. Non-Residents are not eligible.

Not: Vize iÅŸlendiÄŸi tarihten itibaren geçerlidir. Her vize baÅŸvurusu, kendi esasına göre deÄŸerlendirilir ve Hindistan BüyükelçiliÄŸi, baÅŸvurunun iÅŸlenmesi sırasında herhangi bir aÅŸamada ek bilgi isteyebilir. BaÅŸvurunun belirtilen ücretle birlikte sunulması vize verilmesini garanti etmemektedir. Türkiye’de yerleÅŸik bulunmayanlar uygun deÄŸildir.