About Us Conference Visa

DETAILS & DOCUMENTS REQUIRED

DETAYLAR VE GEREKLÄ° BELGELER

FEES

Visa Application Form

 • 2 recent Passport size photos.

 • Original Passport.

 • Passport photocopy

 • Invitation letter from the organizer of the conference.

 • Letter from employer in Turkey

 • MHA & MEA Clearance copies from India.

 • NOC from the local sponsor (If traveling in personal capacity, NOC not required).

 • Reference Form for faxing: Participants from AFGANISTAN, CHINA, IRAN, Pakistan, IRAQ, SUDAN, PAK-Origin foreigners Prior authorization from Ministry of External Affairs, India & Ministry of Home Affairs, India required.

 • - Ä°ki güncel pasaport boy fotoÄŸraf.

 • - Orijinal Pasaport ve fotokopisi.

 • - Konferans organizatöründen davetiye

 • - Türkiye’deki iÅŸverenden onay mektubu

 • - Hindistan Ä°çiÅŸleri (MHA) ve DışiÅŸleri (MFA) Bakanlıkları‘ndan alınmış onay yazısı.

 • -Yerel sponsordan NOC/Sakıncasızlık Belgesi (Bireysel bazda seyahat ediyorsanız, NOC gerekli deÄŸildir).

 • -Faks için Referans Formu: AFGANÄ°STAN, çÄ°N, Ä°RAN, PAKÄ°STAN, IRAK, SUDAN, PAKÄ°STAN MenÅŸe katılımcıların Hindistan DışiÅŸleri Bakanlığı ve Hindistan Ä°çiÅŸleri Bakanlığı'ndan ön izin alınması gerekmektedir.

$ 83*

 

Visa Application without uploaded photograph will be rejected.

FotoÄŸraf yüklenmemiÅŸ vize baÅŸvuruları kabul edilmeyecektir.

* Visa fee is non-refundable and subject to change without notice.

* Vize ücreti iade edilmez ve haber verilmeksizin deÄŸiÅŸtirilebilir.

* The Embassy of India, Ankara reserves the right on granting and deciding type/duration of visa irrespective of the fees tendered at the time of making application.

* Hindistan BüyükelçiliÄŸi Ankara, baÅŸvuru sırasında kayda alınan ücretlere bakılmaksızın vize türünü / süresini ve vize verme hakkını saklı tutar

* Passport should be valid for a minimum of six months beyond the date of intended departure from India.

* Pasaport, Hindistan'dan planlanan dönüÅŸ tarihinden itibaren en az altı ay süreyle geçerli olmalıdır.

Long duration Visa required minimum three years Passport validity. 

Uzun dönem vize verilebilmesi için pasaport geçerliliÄŸi en az 3(üç) yıl olmalıdır.

Note : Validity of the visa is effective from the date of issue. Each visa application is considered on its merits and the Indian Embassy may ask for additional information at any stage during the processing of the application. Submission of application along with prescribed fee does not guarantee issuance of visa. Non-Residents are not eligible.

Not: Vize iÅŸlendiÄŸi tarihten itibaren geçerlidir. Her vize baÅŸvurusu, kendi esasına göre deÄŸerlendirilir ve Hindistan BüyükelçiliÄŸi, baÅŸvurunun iÅŸlenmesi sırasında herhangi bir aÅŸamada ek bilgi isteyebilir. BaÅŸvurunun belirtilen ücretle birlikte sunulması vize verilmesini garanti etmemektedir. Türkiye’de yerleÅŸik bulunmayanlar uygun deÄŸildir.