Konsolosluk Hizmetleri
Anasayfa › Konsolosluk Hizmetleri
 

Konsolosluk ─░┼člemleri 

15.06.2011 itibariyle a┼ča─č─▒da belirtilen konsolosluk i┼člem ücretlerine 2$ (ABD Dolar─▒) hizmet bedeli eklenmi┼čtir.

DO─×UM BELGES─░

Soru: Do─čum belgesi nas─▒l tasdik ettirilir?  

Cevap:Do─čum belgesi sahibinin veya do─čum belgesi tasdik edilecek ki┼činin re┼čit olmamas─▒ durumunda,ebeveynlerden birinin ┼čahsen ba┼čvurusu gereklidir.

Ba┼čvuru için gerekli belgeler:

 1. Do─čum belgesi sahibinin veya do─čum belgesi tasdik edilecek ki┼čininre┼čit olmamas─▒ durumunda ebeveynlerden birinin pasaport asl─▒ ve fotokopisi (ilk sayfa/ son sayfa ve geçerli vize sayfas─▒).
 2. Do─čum belgesiasl─▒ ve fotokopisi a┼ča─č─▒dakiler taraf─▒ndan tasdik edilmelidir.

Do─čum belgesinin Hindistan’da düzenlenmesi durumunda,

 1. Do─čumun gerçekle┼čti─či bölgedeki yerel noter,
 2. çocu─čun do─čdu─ču eyaletteki/birlik topra─č─▒ndaki ─░çi┼čleri Bakanl─▒─č─▒ taraf─▒ndan tasdik edilmelidir.

Do─čum belgesinin Türkiye’deki yetkili merciler taraf─▒ndanverilmesi durumunda: 

Belgenin T.C. D─▒┼či┼čleri Bakanl─▒─č─▒ taraf─▒ndan tasdik edilmesi gerekir .

Do─čum belgesinin ba┼čka ülkelerdeki yetkilimerciler taraf─▒ndan verilmesi durumunda: 

belgenin ilgili ülkedeki Indian High Commission/ Hindistan Büyükelçili─či/ Ba┼čkonsoloslu─ču taraf─▒ndan tasdik edilmesi gerekir.

FORMA GEREK YOKTUR

ücret: 20$ (ABD Dolar─▒)

 • Tasdik için sunulan belgeler do─črultusunda ek belgeler de istenebilir.Belge, ayn─▒ gün,ba┼čvurudan yakla┼č─▒k45-60 dakika içerisinde i┼člem görür.

D─░─×ER BELGELER (Yeminli beyan, kefaletname, teminât mektubu vb.)   

Soru:Yeminli beyan, kefaletname, teminât mektubu gibi belgeleri nas─▒l tasdik ettirebilirim?

Cevap: Gerekli belgeler ┼čunlard─▒r:

 1. ─░lgilitaraflar─▒n geçerli pasaport as─▒llar─▒ ve fotokopileri  (ilk sayfa/ son sayfa ve geçerli vize sayfas─▒).
 2. Vekalet verilmesi durumunda Konsolosluk Görevlisi’ne belgeleri sunan ki┼činin pasaport asl─▒ ve fotokopisi (ilk sayfa / son sayfa ve geçerli vize sayfas─▒).
 3. Vekalet verilmesi durumunda tüzel ya da gerçek ki┼či taraf─▒ndan yetki belgesi verilmesi gerekmektedir.
 4. Hindistan’da düzenlenmi┼č orijinal belgelerin D─▒┼či┼čleri Bakanl─▒─č─▒ (Yeni Delhi) taraf─▒ndan tasdik edilmesi gerekir.
 • Ticari amaçl─▒ kullan─▒lacak belgelerin ücretleri çe┼čitlilik gösterebilir.
 • Tasdik için sunulan belgeler do─črultusunda ek belgeler de istenebilir.

FORMA GEREK YOKTUR

ücret:

 • 10 $ (ABD Dolar─▒) (Ticari olmayan)
 • 50 $ (ABD Dolar─▒) (Ticari)

Tasdik için sunulan belgeler do─črultusunda ek belgeler de istenebilir. Belge, ayn─▒ gün içerisinde i┼člem görür.

TüRK VATANDA┼×LARI

Ba┼čvuru sahibi Türk Vatanda┼č─▒ ise, belgeyi önce yerel mahkemede onaylatmal─▒ ve daha sonra T.C. D─▒┼či┼čleri Bakanl─▒─č─▒’na tasdik ettirmelidir. Ba┼čvuru sahibi yukar─▒da bahsi geçen belge, pasaport asl─▒ ve fotokopisi ile birlikte Büyükelçilikte┼čahsen haz─▒r bulunmal─▒d─▒r.

EVL─░L─░K BELGES─░

Soru: Evlilik belgesi nas─▒l tasdik ettirilir?  

Cevap:E┼člerden birinin a┼ča─č─▒da belirtilen belgeler ile birlikte ┼čahsen müracaat etmesi gereklidir:

 1. Ba┼čkonsoloslu─ča müracaat eden e┼čin geçerli pasaport asl─▒.
 2. E┼člerin her ikisinin pasaport fotokopisi (ilk sayfa / son sayfa ve geçerli vize sayfas─▒).
 3. Evlilik belgesinin Hindistan’da düzenlenmesi durumunda, belge asl─▒ ve fotokopisi:
  • Evlili─čin gerçekle┼čti─či bölgedeki yerel noter
  • Evlili─čin gerçekle┼čti─či eyaletteki/birlik topra─č─▒ndaki ─░çi┼čleri Bakanl─▒─č─▒ taraf─▒ndan tasdik edilmelidir.
 4. Türkiye’de düzenlenmi┼č evlilik belgesi T.C. D─▒┼či┼čleri Bakanl─▒─č─▒ taraf─▒ndan tasdik edilmelidir.
 5. Di─čer ülkelerde düzenlen Evlilik belgesi, ilgili ülkedeki Indian High Commission/ Hindistan Büyükelçili─či/ Ba┼čkonsoloslu─ču taraf─▒ndan tasdik edilmelidir.

FORMA GEREK YOKTUR

ücret: 20$ (ABD Dolar─▒)

SA─×LIK BELGES─░ (Hindistan’da düzenlenmesi durumunda)

Soru: Hindistan’dan ald─▒─č─▒m sa─čl─▒k belgesini nas─▒l tasdik ettirebilirim?

Cevap: Sa─čl─▒k belgesini tasdik ettirmek için a┼ča─č─▒dakiler gereklidir:

 1. Sa─čl─▒k belgesi tasdikedilecek ki┼činin ┼čahsen ba┼čvurusu.
 2. Geçerli pasaport asl─▒ ve fotokopisi (ilk sayfa / son sayfa ve geçerli vize sayfas─▒).
 3. Sa─čl─▒k belgesi asl─▒ ve fotokopisi: 
 • Belgenin verildi─či bölgedeki yerel noter,
 • Belgenin verildi─či eyaletteki/birlik topra─č─▒ndaki ─░çi┼čleri Bakanl─▒─č─▒ taraf─▒ndan tasdik edilmelidir.

FORMA GEREK YOKTUR

ücret: 10 $ (ABD Dolar─▒)

BEKARLIK BELGES─░

Soru: Bekarl─▒k belgesini nas─▒l tasdik ettirebilirim?

Cevap:Ba┼čvuru sahibi, Hindistan’daki yetkili bir mahkemeninmührü bulunan resmi bir belge tedarik etmelidir.Yetkili mahkemenin verdi─či belgenindo─črulu─čunu Büyükelçilik onaylayacakt─▒r.Belge için gerekli olanlar:

 1. Ba┼čvuru sahibinin ┼čahsen ba┼čvurusu.
 2. Geçerli pasaport asl─▒ ve fotokopisi (ilk sayfa/ son sayfa ve geçerli vize sayfas─▒).
 3. Belgenin asl─▒ ve fotokopisi. 

FORMA GEREK YOKTUR

ücret: 10 $ (ABD Dolar─▒) 

öLüM BELGES─░

Soru: ölüm belgesini nas─▒l tasdik ettirebilirim?

Cevap: Hindistan’dan al─▒nan ölüm belgesi, Ankara’daki Hindistan Büyükelçili─či taraf─▒ndan onaylanmadan önce, ilgili eyaletin─░çi┼čleri Bakanl─▒─č─▒’ncatasdik edilmelidir.

Türkiye’de ilgili makamlardan al─▒nan ölüm belgesi, Ankara’daki Hindistan Büyükelçili─či taraf─▒ndan onaylanmadan önce, T.C. D─▒┼či┼čleri Bakanl─▒─č─▒ taraf─▒ndan tasdikedilmelidir.

Ba┼čvuru sahibinin,geçerli pasaport asl─▒ ve fotokopisini (ilk sayfa/ son sayfa ve geçerli vize sayfas─▒) getirmesi gerekir.

FORMA GEREK YOKTUR

ücret: 20 $ (ABD Dolar─▒)

 • Tasdik için sunulan belgeler do─črultusunda ek belgeler de istenebilir. Belge, ayn─▒ gün içerisinde i┼člem görür.

VEKALETNAME

Soru: Vekaletnameyi tasdik ettirmek için gerekli prosedür nedir?

Cevap: Vekaletname ihtiyaçlar─▒n─▒z do─črultusunda ya da avukat─▒n─▒z─▒n tavsiye etti─či üzere düz ya da ─▒stampal─▒ ka─č─▒da haz─▒rlanabilir.

Vekalet verecek ki┼činin (ki┼čilerin), Büyükelçili─če a┼ča─č─▒daki belgeler ile ┼čahsen müracaat etmesi gerekmektedir:

 1. Vekalet verecek ki┼činin (ki┼čilerin) geçerli pasaport asl─▒ ve fotokopisini (ilk sayfa/ son sayfa ve geçerli vize sayfas─▒).
 2. Vekaletname asl─▒ ve fotokopisi. Bu belge, Konsolosluk Görevlisi’nin gözetiminde imzalanmal─▒d─▒r.
 3. Vekalet verecek ki┼činin (ki┼čilerin) iki adet vesikal─▒k foto─čraf─▒.
 • Ticari amaçl─▒ kullan─▒lacak belgelerin ücretleri çe┼čitlilik gösterebilir 

FORMA GEREK YOKTUR

Ki┼čisel ihtiyaçlar/varl─▒klar için Vekaletname

ücret: 20 $ (ABD Dolar─▒)

Tüzel Ki┼čilik, Anla┼čmalar─▒ veya Kurulu┼č sözle┼čmesi gere─čince veya yerel kanun taraf─▒ndan yetkilendirilmi┼čse ve de yetkili merci (Hindistan Ticaret ve Sanayi Odalar─▒) taraf─▒ndan tasdik edilmi┼č Yönetim Kurulu Karar─▒na dayanarak vekaletname verebilir.

Ticari amaçlar için vekaletname

ücret: 50 $ (ABD Dolar─▒)

 • Tasdik için sunulan belgeler do─črultusunda ek belgeler de istenebilir. Belge, ayn─▒ gün içerisinde i┼člem görür.  

MAA┼× / DENEY─░M BELGES─░

Soru: Maa┼č / Deneyim belgesi nas─▒l tasdik ettirilir?  

Cevap: Türkiye’den al─▒nan maa┼č belgesi, önceT.C. D─▒┼či┼čleri Bakanl─▒─č─▒, sonra Ankara’daki Hindistan Büyükelçili─či taraf─▒ndan tasdik edilmelidir. Gerekli prosedür:

 1. Maa┼č belgesi tasdik edilecek ki┼činin ┼čahsen haz─▒r bulunmas─▒.
 2. Ba┼čvuru sahibinin geçerli pasaport asl─▒ ve fotokopisi (ilk sayfa/ son sayfa ve geçerli vize sayfas─▒).
 3. Maa┼č belgesinin asl─▒ ve fotokopisi.

FORMA GEREK YOKTUR

ücret: 10$ (ABD Dolar─▒)

 YABANCI VATANDA┼×LAR / TüRK VATANDA┼×LARI ─░ç─░N TASD─░K

Tasdik Türk Vatanda┼člar─▒ hariç di─čer ülke vatanda┼člar─▒ için

 

Tasdik
Türk Vatanda┼člar─▒ için

Hindistan Büyükelçili─či’nde belgelerinizi onaylatmadan önce, belgeler ilgili Ba┼čkonsolosluk/Büyükelçilik taraf─▒ndan onaylanmal─▒ ve T.C. D─▒┼či┼čleri Bakanl─▒─č─▒ taraf─▒ndan tasdik edilmelidir.

 

Hindistan Büyükelçili─či’nde belgelerinizi onaylatmadan önce, belgeler yerel mahkemetaraf─▒ndan onaylanmal─▒ ve T.C. D─▒┼či┼čleri Bakanl─▒─č─▒ taraf─▒ndan tasdik edilmelidir.
Site Haritasi