Visa guidelines and Processing Time
Home › Visa guidelines and Processing Time
 

Welcome to the Visa Service of the Embassy of India, Ankara

Working hours of Visa counter: 10.00 am to 11.30 am.

Delivery of Visa stamped Passports: 05.00 pm to 05.30 pm


Applicants are advised to send an email to cons2.ankara@mea.gov.in in case of any queries regarding visa or difficulty in getting required appointment date.

Fees for visa service are accepted at the Embassy in cash in US Dollars only (Please tender exact amount).  For any clarification or further information, please e-mail us at cons2.ankara@mea.gov.in

Visa Application without uploaded photograph will be rejected.

Gratis (free of charge) Visas are issued to those holding Diplomatic or Official passports travelling for official visits and to persons of the following nationalities: Afghanistan, Argentina, Bangladesh, People's Republic of Korea, Jamaica, Maldives, Mauritius,  South Africa and Uruguay. 

Nationals of Nepal and Bhutan do not require visa to enter India. Note: Validity of the visa is effective from the date of issue. Each visa application is considered on its merits and the Indian Embassy may ask for additional information at any stage during the processing of the application. Submission of application along with prescribed fee does not guarantee issuance of visa. Non-Residents are not eligible.Ankara Hindistan Büyükelçilii Vize Hizmetlerine Ho Geldiniz

Bavuru sahiplerinin vize ile ilgili herhangi bir sorun ile kar覺lamalar覺 veya randevu alma konusunda sorun yaamalar覺 durumunda cons2.ankara@mea.gov.in adresine e-posta göndermeleri rica olunur.

Vize Bölümü çal覺ma Saatleri: 10.00 - 11.30

Vize Bas覺lm覺 Pasaportlar覺n Teslimi: 17.00

Vize ücreti, Büyükelçilie Amerikan Dolar覺 ($) cinsinden nakit olarak kabul edilmektedir (Lütfen tam tutar eklinde ödeme yap覺n覺z). Daha fazla bilgi edinmek için cons2.ankara@mea.gov.in adresine 襤ngilizce olacak ekilde e-posta gönderebilirsiniz.

Gratis (ücretsiz) Vize, Resmi ziyaretler için seyahat eden Diplomatik veya Resmi Pasaport sahiplerine ve aa覺daki milletlere mensup kiilere verilmektedir: Afganistan, Arjantin, Banglade, Kore Halk Cumhuriyeti, Jamaika, Maldivler, Mauritius, Güney Afrika ve Uruguay.

Nepal ve Butan vatandalar覺n覺n Hindistan'a seyahat etmek için vizeye ihtiyaçlar覺 yoktur.

Not: Vize ilendii tarihten itibaren geçerlidir. Her vize bavurusu, kendi esas覺na göre deerlendirilir ve Hindistan Büyükelçilii, bavurunun ilenmesi s覺ras覺nda herhangi bir aamada ek bilgi isteyebilir. Bavurunun belirtilen ücretle birlikte sunulmas覺 vize verilmesini garanti etmemektedir. Türkiye’de yerleik bulunmayanlar uygun deildir.

Online Visa

Online Visa application has been introduced by Embassy of India, Ankara with effect from 5th Feb 2013. 

All applicants are requested to visit the website http://indianvisaonline.gov.in/visa/ for applying visas online. Applicants are also requested to apply online for their visa at least 20 days prior to their scheduled date of travel. 
 

No handwritten visa application would be accepted by the Embassy.

All visa applicants need to visit the Embassy in person with the requisite documents to submit the online application form with photo uploaded and enroll for Biometric. Please note that applications without the requisite documents and online application without photo uploaded will not be acceptable. 

While filling the application, follow the steps given below 

1.    Open the website http://indianvisaonline.gov.in/visa/ and click on the Online Visa Application Registration button given below. 

2.    A separate window opens and a Temporary Application ID is provided. You need to fill up all the details online and continue to next pages. 

3.    On the last page please upload your recent photo. For details of photo, click on the Photo Requirement button on the left side the home page.

4.    The duly signed copy of the application form completed in all respect and submitted successfully, is to be submitted at Embassy of India, Ankara, on the scheduled date of interview along with the requisite supporting documents and fees.

Important InformationPlease note that satellite telephone services are not permitted in India.  Therefore, people including tourists found to be making unauthorized use of Thuraya satellite telephone services will be prosecuted and all the sets found in possession of any individual will be seized. Foreigners visiting India are advised not to carry satellite phones with them. 

All foreigners travelling to India should strictly abide by the local laws. All foreign nationals entering India are required to possess a valid international travel document in the form of a national passport or UN Laissez Faire with a valid visa obtained from an Indian Mission or Post abroad. 

This Embassy requires one working day to process your visa application if you are a Turkish national or a bonafide resident of Turkey. However, if you are not a Turkish national or a long-term resident of Turkey, a maximum period of three working days is required to process the case. 

Applicants living in following areas are requested to submit their Visa Applications at Consulate General of India, Istanbul: Aydin, Denizli, Manisa, Mugla, Sakarya, Istanbul, Edirne, Kirklareli, Tekirdag, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balikesir and Canakkale

All visa seekers are required to apply in the prescribed online form for visa. The application, complete in all respects, with 2 passport-size photographs and passport (original) along with photocopy of the passport (first 2 pages) and other documents as required, should be submitted with the prescribed fee at the designated counter on any working day. 


Online Vize

Online Vize bavurusu uygulamas覺, 5 ubat 2013 tarihinden itibar覺 ile Hindistan Büyükelçilii Ankara taraf覺ndan faaliyete al覺nm覺t覺r.

Tüm adaylar覺n online vize bavurusu için http://indianvisaonline.gov.in/visa/ adresini ziyaret etmeleri rica olunur. Bavuru sahiplerinin seyahat planlar覺ndan en az 20 gün önce vize bavurusu yapmalar覺 gerekmektedir.

El yaz覺s覺 ile haz覺rlanm覺 vize bavurular覺 Elçilik taraf覺ndan kabul edilmeyecektir.

Tüm vize bavuru sahiplerinin, bavuruda bulunulan çevrimiçi bavuru formunu sunmak ve biyometrik bilgilerini(fotoraf ve parmak izi) kay覺t ettirmek için gerekli evraklarla birlikte Büyükelçilii ziyaret etmesi gerekmektedir. Gerekli belgeleri olmayan ve online bavuru formuna fotoraf yüklemeden yap覺lan bavurular kabul edilmeyecektir.

Bavuru formunu doldururken aa覺daki ad覺mlar覺 izleyiniz:

1. http://indianvisaonline.gov.in/visa/ web sitesini aç覺n ve aa覺da verilen Online Visa Application Registration/Online Vize Bavuru Kayd覺 dümesine t覺klay覺n.

2. Ayr覺 bir pencere aç覺lacak ve Geçici Bavuru Numaras覺 salanacakt覺r. Tüm alanlar覺 çevrimiçi olarak doldurman覺z ve sonraki sayfalara devam etmeniz gerekmektedir.

3. Son sayfada lütfen güncel fotoraf覺n覺z覺 yükleyiniz. Fotoraf ayr覺nt覺lar覺 için ana sayfan覺n sol taraf覺nda bulunan Fotoraf Koullar覺 butonuna t覺klay覺n.

4. Bavuru formunun usulüne uygun olarak doldurulmu ve sisteme yüklenmi, ç覺kt覺s覺 imzalanm覺 bir nüshas覺, gerekli destekleyici belgeler ve ücret ile birlikte, randevu tarihinde Ankara Hindistan Büyükelçilii'ne sunulmal覺d覺r.

önemli Bilgi: Hindistan'da uydu telefon hizmetlerine izin verilmediini lütfen unutmay覺n. Bu nedenle, Thuraya uydu telefon hizmetlerini yetkisiz olarak kullanan turistler de dahil olmak üzere tüm bireyler hakk覺nda dava aç覺lacak ve herhangi bir bireyin elinde bulunan tüm setlere el konulacakt覺r. Hindistan'覺 ziyaret eden yabanc覺lar覺n yanlar覺nda uydu telefonlar覺 ta覺mamalar覺 tavsiye edilmektedir.

Hindistan'a seyahat eden tüm yabanc覺lar覺n, yerel yasalara kesinlikle uymas覺 gerekmektedir. Hindistan'a giren tüm yabanc覺 uyruklu kiilerin, bir Hindistan Diplomatik Misyonundan edinilmi geçerli bir vizeye sahip ulusal bir pasaport ya da UN Laissez Faire eklinde geçerli bir uluslararas覺 seyahat belgesine sahip olmalar覺 gerekmektedir.

Büyükelçiliimizde, bir Türk vatanda覺 veya resmi olarak Türkiye'de ikamet eden bir sakinseniz vize bavurunuzun ileme koyulmas覺 için 1(bir) i günü gerekmektedir. Ancak, bir Türk vatanda覺 veya uzun sureli Türkiye ikametine sahip bir birey deilseniz, bavurunuzun ilenmesi için 3(üç) i günü gerekmektedir.

Aa覺daki ehirlerde yaayan bavuru sahiplerinin vize bavurular覺n覺 襤stanbul Hindistan Bakonsolosluu'na yapmalar覺 gerekmektedir: Ayd覺n, Denizli, Manisa, Mula, Sakarya, 襤stanbul, Edirne, K覺rklareli, Tekirda, Kocaeli, Bursa, Yalova, Bal覺kesir ve çanakkale.

Tüm vize bavuru sahiplerinin vize için öngörülen çevrimiçi bavuru formu ile bavurmalar覺 gerekmektedir. Vize bavurular覺; eksiksiz doldurulmu bavuru formu, 2 adet pasaport boy fotoraf, pasaport (orijinali) ve pasaport fotokopisi, dier gerekli evraklar ve belirtilen ücret ile birlikte randevu al覺nan i gününde elden teslim edilmelidir.

******