Student Visa
Home › Student Visa
 

DETAILS & DOCUMENTS REQUIRED

DETAYLAR VE GEREKL襤 BELGELER

FEES

Visa Application Form

 • Two recent passport size photographs.

 • Original Passport.

 • A photocopy of relevant pages of passport with the residence visa page.

 • Student declaration form.

 • A Bonafide certificate from the concerned Government recognised educational institution in India with proof of admission.

 • Bank account statement or photocopy of demand draft in the name of the student for $1500.

 • In case of minors, NOC and passport copy of parent is required.

 • Clearance from the education department.

 • Reference Form (Applicants from Afghanistan, Bangladesh, China, Iran, Iraq, Pakistan, Sudan and PAK-Origin 
  Foreigners).

 • Note Verbale from the concerned Embassy (Students from African Countries only).

 • Salary statement of the student's sponsor in Turkey (Students from African Countries only).

 • 2 Months Bank statement of the Student's Sponsor (Students from African Countries only).

 • - 襤ki güncel pasaport boy fotoraf.

 • - Orijinal Pasaport ve Vizenin/Oturum 襤zninin bulunduu pasaporttaki ilgili sayfalar覺n fotokopisi.

 • - örenci olduunu gösterir belge

 • - 襤lgili Hükümet taraf覺ndan Hindistan'da kabul edilmi bir eitim kurumundan Bonafide Sertifikas覺 ve Kabul Belgesi

 • - Banka hesab覺 ekstresi veya örenci ad覺na 1500 dolar talep tasla覺n覺n fotokopisi,

 • - Reit olunmamas覺 durumunda, NOC (Sak覺ncas覺zl覺k Mektubu) ve ebeveynin pasaport fotokopisi.

 • Eitim departman覺ndan onay/mahsur yoktur yaz覺s覺.

 • - Referans Formu (Afganistan, Banglade, çin, 襤ran, Irak, Pakistan, Sudan ve Pakistan Mene Yabanc覺lar覺n Bavurular覺 için geçerli)

- 襤lgili Büyükelçilikten Nota Yaz覺s覺 Not (Sadece Afrika ülkelerinden örenciler 襤çin Geçerlidir).

- Türkiye'deki örenci sponsorunun maa bildirisi (sadece Afrika ülkelerinden örenciler için geçerli).

- örenci Sponsorunun 2 Ayl覺k Banka Dökümü (Sadece Afrika ülkelerinden örenciler 襤çin Geçerlidir ). Sponsor (Students from African Countries only).

$ 83*

Visa Application without uploaded photograph will be rejected.

* Visa fee is non-refundable and subject to change without notice.

* The Embassy of India, Ankara reserves the right on granting and deciding type/duration of visa irrespective of the fees tendered at the time of making application.

* Passport should be valid for a minimum of six months beyond the date of intended departure from India. Long duration Visa required minimum three years Passport validity. 

Note: Validity of the visa is effective from the date of issue. Each visa application is considered on its merits and the Indian Embassy may ask for additional information at any stage during the processing of the application. Submission of application along with prescribed fee does not guarantee issuance of visa. Non-Residents are not eligible.

*****


Visa Application without uploaded photograph will be rejected.

Fotoraf yüklenmemi vize bavurular覺 kabul edilmeyecektir.

* Visa fee is non-refundable and subject to change without notice.

* Vize ücreti iade edilmez ve haber verilmeksizin deitirilebilir.

* The Embassy of India, Ankara reserves the right on granting and deciding type/duration of visa irrespective of the fees tendered at the time of making application.

* Hindistan Büyükelçilii Ankara, bavuru s覺ras覺nda kayda al覺nan ücretlere bak覺lmaks覺z覺n vize türünü / süresini ve vize verme hakk覺n覺 sakl覺 tutar

* Passport should be valid for a minimum of six months beyond the date of intended departure from India.

* Pasaport, Hindistan'dan planlanan dönü tarihinden itibaren en az alt覺 ay süreyle geçerli olmal覺d覺r.

Long duration Visa required minimum three years Passport validity. 

Uzun dönem vize verilebilmesi için pasaport geçerlilii en az 3(üç) y覺l olmal覺d覺r.

Note : Validity of the visa is effective from the date of issue. Each visa application is considered on its merits and the Indian Embassy may ask for additional information at any stage during the processing of the application. Submission of application along with prescribed fee does not guarantee issuance of visa. Non-Residents are not eligible.

Not: Vize ilendii tarihten itibaren geçerlidir. Her vize bavurusu, kendi esas覺na göre deerlendirilir ve Hindistan Büyükelçilii, bavurunun ilenmesi s覺ras覺nda herhangi bir aamada ek bilgi isteyebilir. Bavurunun belirtilen ücretle birlikte sunulmas覺 vize verilmesini garanti etmemektedir. Türkiye’de yerleik bulunmayanlar uygun deildir.