Intern Visa
Home › Intern Visa
 

DETAILS & DOCUMENTS REQUIRED

DETAYLAR VE GEREKL襤 BELGELER

FEES

Visa Application Form

 • 2 recent Passport size photos.

 • Original Passport.

 • Photocopy of the passport with the relevant pages including residence visa page

 • Intern visa (including AIESEC internship) would be granted immediately after graduation / post-graduation with no more than a gap of 1 year immediately after graduation/post-graduation.

 • Required documents - letter from the sponsoring Indian company / educational institution / NGO concerned clearly indicating the period of internship. Supporting letter from AIESEC and AIESEC acceptance letter. Copies of relevant educational certificates are to be submitted by the applicant.

 • In case of internship in a company, the foreign national being sponsored should draw a minimum remuneration of Rs. 7.80 lakhs per annum. Grant of Intern visa to foreigners in NGOs will be subject to prior clearance of Ministry of Home Affairs (MHA).

 • Undertaking from the company / organization concerned that they will ensure departure of the foreigner on completion of the internship.

 • Interns would be required to register with the Foreigners Regional Registration Officer (FRRO)/Foreigners Registration Officer (FRO) within 14 days of arrival in India.

 • Interns are not permitted to take up employment in India immediately after completion of internship. Conversion of Intern visa to any other type of visa is not permitted.

 • Earnings from internship with Indian company/educational institution/NGO concerned will be subject to the Indian Income Tax Regulations.

 • Additional documents may be asked for in certain cases.

- 襤ki güncel pasaport boy fotoraf.

- Orijinal Pasaport, Pasaport Fotokopisi ve Vizenin/Oturum 襤zninin bulunduu pasaporttaki ilgili sayfalar覺n fotokopisi.

- Staj Vizesi (AIESEC Program覺 Dahil) lisans/yüksek lisans mezuniyeti sonras覺nda, mezuniyet tarihi üzerinden 1 y覺l geçmemi olmamas覺 kayd覺yla verilir.


Gerekli Belgeler.

- Required documents - Staj süresini aç覺kça belirten, ilgili sponsor Hint irket / eitim kurumu / STK'dan gelen yaz覺/davetiye.

Destekleyici AIESEC evraklar覺 ve AIESEC kabul mektubu. Bavuru sahibine ait ilgili eitim sertifikalar覺n覺n kopyalar覺.,

Bir irkette staj yap覺lmas覺 durumunda, bavuru sahibinin y覺ll覺k minimum Rs 7.80 lakhs ödeme almas覺 gerekmektedir. Yabanc覺lara STK'lar bünyesinde stajyer vizesi verilmesi, Hindistan 襤çileri Bakanl覺覺'n覺n (MHA) ön iznine tabi olacakt覺r.

irket/kurulutan, staj覺n bitmesinin ard覺ndan yabanc覺n覺n ülkeden ayr覺laca覺n覺n garanti alt覺na al覺naca覺n覺 belirten taahhüt yaz覺s覺.

- Stajyerlerin, Yabanc覺lar Bölge Kay覺t Yetkilisi (FRRO) / Yabanc覺lar Kay覺t Görevlisi'ne (FRO) Hindistan'a var覺tan sonraki 14 gün içinde kay覺t olmalar覺 gerekmektedir.

- Staj tamamland覺ktan hemen sonra stajyerlerin Hindistan'da ie al覺nmas覺na izin verilemez. Staj Vizesi’nin baka bir vize türüne dönütürülmesine izin verilmez.

- Hindistandaki irket / eitim kurumu / ilgili STK ile yap覺lan stajdan kazançlar, Hindistan Gelir Vergisi Yönetmeliine tabi olacakt覺r.

Gerekli görüldüünde ek belge istenebilir.

$ 83* (up to 1 year)$ 83* (1 y覺la kadar)

Visa Application without uploaded photograph will be rejected.

* Visa fee is non-refundable and subject to change without notice.

* The Embassy of India, Ankara reserves the right on granting and deciding type/duration of visa irrespective of the fees tendered at the time of making application.

* Passport should be valid for a minimum of six months beyond the date of intended departure from India. 

Note: Validity of the visa is effective from the date of issue. Each visa application is considered on its merits and the Indian Embassy may ask for additional information at any stage during the processing of the application. Submission of application along with prescribed fee does not guarantee issuance of visa. Non-Residents are not eligible.


Visa Application without uploaded photograph will be rejected.

Fotoraf yüklenmemi vize bavurular覺 kabul edilmeyecektir.

* Visa fee is non-refundable and subject to change without notice.

* Vize ücreti iade edilmez ve haber verilmeksizin deitirilebilir.

* The Embassy of India, Ankara reserves the right on granting and deciding type/duration of visa irrespective of the fees tendered at the time of making application.

* Hindistan Büyükelçilii Ankara, bavuru s覺ras覺nda kayda al覺nan ücretlere bak覺lmaks覺z覺n vize türünü / süresini ve vize verme hakk覺n覺 sakl覺 tutar

* Passport should be valid for a minimum of six months beyond the date of intended departure from India.

* Pasaport, Hindistan'dan planlanan dönü tarihinden itibaren en az alt覺 ay süreyle geçerli olmal覺d覺r.

Long duration Visa required minimum three years Passport validity. 

Uzun dönem vize verilebilmesi için pasaport geçerlilii en az 3(üç) y覺l olmal覺d覺r.

Note : Validity of the visa is effective from the date of issue. Each visa application is considered on its merits and the Indian Embassy may ask for additional information at any stage during the processing of the application. Submission of application along with prescribed fee does not guarantee issuance of visa. Non-Residents are not eligible.

Not: Vize ilendii tarihten itibaren geçerlidir. Her vize bavurusu, kendi esas覺na göre deerlendirilir ve Hindistan Büyükelçilii, bavurunun ilenmesi s覺ras覺nda herhangi bir aamada ek bilgi isteyebilir. Bavurunun belirtilen ücretle birlikte sunulmas覺 vize verilmesini garanti etmemektedir. Türkiye’de yerleik bulunmayanlar uygun deildir.