Film Visa
Home › Film Visa
 

DETAILS & DOCUMENTS REQUIRED

DETAYLAR VE GEREKL襤 BELGELER

FEES


Visa Application Form

 • 2 recent Passport size photos.

 • Original Passport.

 • Photocopy of the passport with the relevant pages including residence visa page

Film Visa Procedure: The Ministry of Information and Broadcasting is the nodal ministry to process requests for a shooting of feature films, reality TV shows and Commercial TV serials in India. Proposals regarding the shooting of a feature film/reality TV show and/or commercial TV serials will be processed in the Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India who will process the request. These include documentary films, reportages, institutional or educational films, radio documentary, still shoots, corporate videos, television commercials and publicity, or any other audio visual report meant for public diffusion or telecast.


For further information, please contact Joint Secretary (Films), Ministry of Information & Broadcasting at jsfilms.inb@nic.in or fax to +91-11-23073775.


Foreign Audio Visual Agencies intending to shoot documentary films/AV commercials should send the completed application form and signed undertaking (The form is available at website: http://www.mea.gov.in/documentary-filming-in-india.htm) to the officer responsible for Press and Information work in the Embassy of India for processing.


All pages of the filming application form have to be printed on the letter-head paper of the company. The Undertaking has to be duly signed, dated and stamped. Two copies of the duly filled application form and Undertaking have to be submitted to the Embassy of India, Ankara for processing, and should contain the following information in the order indicated:

  • Application Form

  • Undertaking

  • Detailed Synopsis

  • Itinerary (Ports of entry and exit from India to be indicated)

  • Bio-profile of the journalist/ film-director

  • Brief presentation of the production agency

  • List of crew-members giving the following details:

 • Name and surname as featuring in the passport

 • Contact coordinates - telephone & e-mail

 • Profession

 • Nationality

 • Date and place of birth (Day/ Month/ Year)

 • Passport number & validity

The maximum number of crew for a specific film will be 125. The foreigners coming to India will have to register with the FRRO/FRO concerned irrespective of the duration of the Film Visa. Import of only filming equipment is facilitated upon issue of the clearance. The usual processing time is up to 15 working days. However, it is underlined that the processing time is approximately up to 15 weeks in specific cases.

- 襤ki güncel pasaport boy fotoraf.

- Orijinal Pasaport, Pasaport Fotokopisi ve Vizenin/Oturum 襤zninin bulunduu pasaporttaki ilgili sayfalar覺n fotokopisi.

Film Vizesi Prosedürü: Bilgi ve Yay覺n Bakanl覺覺, Hindistan'da uzun metrajl覺 filmler, reality TV ovlar覺 ve Ticari TV dizilerinin çekilmesine yönelik talepleri ilemek için sorumlu bakanl覺kt覺r.

Film, reality ov, ticari tv dizileri çekimine yönelik teklifler Hindistan taraf覺nda ilgili bakanl覺kça ilenecektir.

Bunlar aras覺nda belgesel filmler, röportajlar, kurumsal ya da eitici filmler, radyo belgeselleri, fotoraf çekimleri, kurumsal videolar, televizyon reklamlar覺 ve tan覺t覺mlar ya da kamusal yay覺lma ya da telecast için kullan覺lan dier görsel-iitsel haberler de yer almaktad覺r.

Daha fazla bilgi için, jsfilms.inb@nic.in adresinden Joint Secretary (Films), Information & Broadcasting ile irtibat kurunuz ya da + 91-11-23073775 numaras覺na faks çekiniz.


Belgesel filmleri / AV reklamlar覺 çekmek isteyen Yabanc覺 Görsel 襤itsel Ajanslar, doldurulmu bavuru formunu (Form internet sitesinde mevcuttur: http://www.mea.gov.in/documentary-filming-in-india.htm) ve imzalanm覺 taahhütnameyi Hindistan Büyükelçilii'nde ileme al覺nmas覺 için Bas覺n ve Bilgilendirme çal覺malar覺ndan sorumlu görevliye göndermelidir.
Filme bavuru formunun tüm sayfalar覺, irketin antetli ka覺d覺na uygun ekilde bas覺lmal覺d覺r.

Taahhüt, usulüne uygun olarak imzalanm覺, tarih at覺lm覺 ve mühürlü olmal覺d覺r.

Usulüne uygun olarak doldurulmu bavuru formu ve taahhütnamenin iki nüshas覺 ilenmek üzere Ankara Büyükelçilii'ne ibraz edilmeli ve aa覺daki s覺raya göre belirtilen bilgileri içermelidir

o Bavuru Formu

o Taahhütname

o Ayr覺nt覺l覺 Sinopsis

o Yol Program覺 (Hindistan'daki giri ve ç覺k覺 noktalar覺 belirtilecektir)

o Gazetecinin / Film yönetmeninin biyo profili

o üretim ajans覺n覺n k覺sa sunumu

Aa覺daki detaylar覺 içeren edip üyelerinin listesi:

• Pasaportta belirtilen ekliyle ad ve soyad覺

• 襤letiim Detaylar覺 - Telefon ve E-posta

• Meslek

• Milliyet

• Doum tarihi ve Yeri (Gün / Ay / Y覺l)

• Pasaport numaras覺 ve pasaportun geçerlilik tarihi

Belli bir film için azami ekip üye say覺s覺 125 olacakt覺r. Hindistan'a gelen yabanc覺lar, Film Vizesi süresine bak覺lmaks覺z覺n FRRO / FRO'ya kay覺t yapt覺rmak zorundad覺r. . Sadece çekim ekipman覺n覺n ithalat覺, aç覺kl覺覺n ihdas edilmesiyle salanabilmektedir. Genel ilem süresi 15 i günüdür. Ancak, belirli durumlarda ilem süresinin yakla覺k 15 haftaya kadar sürdüünün alt覺 çizilmitir.

$ 123* (up to 1 year)

$ 123* (1 y覺la kadar)

Visa Application without uploaded photograph will be rejected.

* Visa fee is non-refundable and subject to change without notice.

* The Embassy of India, Ankara reserves the right on granting and deciding type/duration of visa irrespective of the fees tendered at the time of making application.

* Passport should be valid for a minimum of six months beyond the date of intended departure from India. 

Note: Validity of the visa is effective from the date of issue. Each visa application is considered on its merits and the Indian Embassy may ask for additional information at any stage during the processing of the application. Submission of application along with prescribed fee does not guarantee issuance of visa. Non-Residents are not eligible.


Visa Application without uploaded photograph will be rejected.

Fotoraf yüklenmemi vize bavurular覺 kabul edilmeyecektir.

* Visa fee is non-refundable and subject to change without notice.

* Vize ücreti iade edilmez ve haber verilmeksizin deitirilebilir.

* The Embassy of India, Ankara reserves the right on granting and deciding type/duration of visa irrespective of the fees tendered at the time of making application.

* Hindistan Büyükelçilii Ankara, bavuru s覺ras覺nda kayda al覺nan ücretlere bak覺lmaks覺z覺n vize türünü / süresini ve vize verme hakk覺n覺 sakl覺 tutar

* Passport should be valid for a minimum of six months beyond the date of intended departure from India.

* Pasaport, Hindistan'dan planlanan dönü tarihinden itibaren en az alt覺 ay süreyle geçerli olmal覺d覺r.

Long duration Visa required minimum three years Passport validity. 

Uzun dönem vize verilebilmesi için pasaport geçerlilii en az 3(üç) y覺l olmal覺d覺r.

Note : Validity of the visa is effective from the date of issue. Each visa application is considered on its merits and the Indian Embassy may ask for additional information at any stage during the processing of the application. Submission of application along with prescribed fee does not guarantee issuance of visa. Non-Residents are not eligible.

Not: Vize ilendii tarihten itibaren geçerlidir. Her vize bavurusu, kendi esas覺na göre deerlendirilir ve Hindistan Büyükelçilii, bavurunun ilenmesi s覺ras覺nda herhangi bir aamada ek bilgi isteyebilir. Bavurunun belirtilen ücretle birlikte sunulmas覺 vize verilmesini garanti etmemektedir. Türkiye’de yerleik bulunmayanlar uygun deildir.