Employment Visa
Home › Employment Visa
 

DETAILS & DOCUMENTS REQUIRED

DETAYLAR VE GEREKL襤 BELGELER

FEES

Visa Application Form

 • Two recent passport size photographs.

 • Original Passport.

 • A photocopy of relevant pages of passport with the residence visa page/Residence Permit

 • The employing company/ organization should be registered in India and a copy of such registration should be submitted.

 • Professional or educational certificate.

 • The applicant must submit the proof of employment or contract or engagement by the company or organization in India.  (Employment/ Contract letter should be notarized and attested by Chamber of Commerce & Industry and Ministry of External Affairs {MEA}).

 • Reference Form for Faxing (Applicants from Afghanistan, China, Pakistan and Pak origin foreigners)

 • - 襤ki güncel pasaport boy fotoraf.

 • - Orijinal Pasaport ve Vizenin/Oturum 襤zninin bulunduu pasaporttaki ilgili sayfalar覺n fotokopisi.

 • - 襤veren firma / kurulu Hindistan'da kay覺tl覺 olmal覺 ve bu kay覺tlar覺n bir kopyas覺 sunulmal覺d覺r.

 • - Profesyonellik alan覺 veya eitim geçmiini gösteren evraklar.

 • - Bavuru sahibi, Hindistan'daki irket veya kurulu taraf覺ndan sözlemeyi veya sözleme kan覺t覺n覺 sunmal覺d覺r.

 • (Sözleme/襤e Al覺m Mektubu noter tasdikli olacak ekilde, Hindistan Ticaret ve Sanayi Odas覺 ile D覺ileri Bakanl覺覺 {MEA} taraf覺ndan onaylanm覺 olmal覺d覺r.)

- Fakslama için Referans Formu (Afganistan, çin, Pakistan ve Pakistan-Mene Yabanc覺 Bavuru Sahipleri 襤çin)

$ 123* (up to 6 months) 


$ 203*   (up to 1 year)$ 123* (6 aya kadar) 


$ 203*   (1 y覺la kadar)

Visa Application without uploaded photograph will be rejected.

* Visa fee is non-refundable and subject to change without notice.

* The Embassy of India, Ankara reserves the right on granting and deciding type/duration of visa irrespective of the fees tendered at the time of making application.

* Passport should be valid for a minimum of six months beyond the date of intended departure from India.  

Note: Validity of the visa is effective from the date of issue. Each visa application is considered on its merits and the Indian Embassy may ask for additional information at any stage during the processing of the application. Submission of application along with prescribed fee does not guarantee issuance of visa. Non-Residents are not eligible.


Visa Application without uploaded photograph will be rejected.

Fotoraf yüklenmemi vize bavurular覺 kabul edilmeyecektir.

* Visa fee is non-refundable and subject to change without notice.

* Vize ücreti iade edilmez ve haber verilmeksizin deitirilebilir.

* The Embassy of India, Ankara reserves the right on granting and deciding type/duration of visa irrespective of the fees tendered at the time of making application.

* Hindistan Büyükelçilii Ankara, bavuru s覺ras覺nda kayda al覺nan ücretlere bak覺lmaks覺z覺n vize türünü / süresini ve vize verme hakk覺n覺 sakl覺 tutar

* Passport should be valid for a minimum of six months beyond the date of intended departure from India.

* Pasaport, Hindistan'dan planlanan dönü tarihinden itibaren en az alt覺 ay süreyle geçerli olmal覺d覺r.

Long duration Visa required minimum three years Passport validity. 

Uzun dönem vize verilebilmesi için pasaport geçerlilii en az 3(üç) y覺l olmal覺d覺r.

Note : Validity of the visa is effective from the date of issue. Each visa application is considered on its merits and the Indian Embassy may ask for additional information at any stage during the processing of the application. Submission of application along with prescribed fee does not guarantee issuance of visa. Non-Residents are not eligible.

Not: Vize ilendii tarihten itibaren geçerlidir. Her vize bavurusu, kendi esas覺na göre deerlendirilir ve Hindistan Büyükelçilii, bavurunun ilenmesi s覺ras覺nda herhangi bir aamada ek bilgi isteyebilir. Bavurunun belirtilen ücretle birlikte sunulmas覺 vize verilmesini garanti etmemektedir. Türkiye’de yerleik bulunmayanlar uygun deildir.