Business Visa
Home › Business Visa
 

DETAILS & DOCUMENTS REQUIRED

DETAYLAR VE GEREKL襤 BELGELER

FEES

Visa Application Form

 • 2 recent Passport size photos.

 • Original Passport.

 • Passport photocopy with the resident permit

 • Letter of invitation from the company in India with copy of Company Registration in India.

 • Letter from the employer giving the position of applicant in the company, the reason for the visit with particulars of companies to be visited.

 • Commercial License Copy of the Local Company/Company registration papers/Authorised signatory, Company Bank Statement, Company Tax Papers.

 •  

Note: Applicants from Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, China, Nigeria, Somalia, Iran, Iraq and Pak origin foreigners are required to fill Reference Form for MHA India.


 • - 襤ki güncel pasaport boy fotoraf.

 • - Orijinal Pasaport ve fotokopisi.

 • - 襤kametgah (e-Devlet’ten de kabul edilmektedir)

 • - Hindistan’daki firmadan davetiye ve Hindistan’daki firman覺n sicil kayd覺 belgesi.

 • - 襤veren taraf覺ndan antetli

 • ka覺da düzenlenerek kaelenmi ve imzalanm覺, bavuru sahibi çal覺an覺n firmadaki pozisyonu, ziyaret sebebi ve ziyaret edilecek firma/firmalara dair bilgiler içeren bir bilgilendirme yaz覺s覺.

 • - Türkiye’deki firman覺n Ticaret Sicil Kayd覺, Faaliyet Belgesi, 襤mza Sirküleri, Vergi Beyannamesi, Tescil Evraklar覺, Firma Ad覺na Banka Dökümü.

 •  

Not: Pakistan, Afganistan, Banglade, çin, Nijerya, Somali, 襤ran, Irak ve Pakistan kökenli bavuru sahiplerinin Hindistan 襤çileri Bakanl覺覺’n覺n Referans Formunu doldurmalar覺 gerekmektedir.

$ 123* 


Visa Application without uploaded photograph will be rejected.

* Visa fee is non-refundable and subject to change without notice.

* Vize ücreti iade edilmez ve haber verilmeksizin deitirilebilir.

* The Embassy of India, Ankara reserves the right on granting and deciding type/duration of visa irrespective of the fees tendered at the time of making application.

* Hindistan Büyükelçilii Ankara, bavuru s覺ras覺nda kayda al覺nan ücretlere bak覺lmaks覺z覺n vize türünü / süresini ve vize verme hakk覺n覺 sakl覺 tutar

* Passport should be valid for a minimum of six months beyond the date of intended departure from India. 

* Pasaport, Hindistan'dan planlanan dönü tarihinden itibaren en az alt覺 ay süreyle geçerli olmal覺d覺r.

Note: Validity of the visa is effective from the date of issue. Each visa application is considered on its merits and the Indian Embassy may ask for additional information at any stage during the processing of the application. Submission of application along with prescribed fee does not guarantee issuance of visa. Non-Residents are not eligible.

Not: Vize ilendii tarihten itibaren geçerlidir. Her vize bavurusu, kendi esas覺na göre deerlendirilir ve Hindistan Büyükelçilii, bavurunun ilenmesi s覺ras覺nda herhangi bir aamada ek bilgi isteyebilir. Bavurunun belirtilen ücretle birlikte sunulmas覺 vize verilmesini garanti etmemektedir. Türkiye’de yerleik bulunmayanlar uygun deildir.

BUSINESS VISA FEES FOR NATIONALS OF THE FOLLOWING

COUNTRIES ON RECIPROCAL BASIS

S.No.

COUNTRY

UP TO 1 YEAR
(IN US$)

MORE THAN 1 YEAR
UP TO 5 YEARS
(IN US$)

1.

USA

140

250

2.

Ecuador

240

320

3.

New Zealand

130

250

4.

France

165

250

5.

Australia

215

295

6.

Czech Republic

190

270

7.

Iran

275

355

8.

Ireland

200

280

9.

Philippines

220

300

10.

Poland

145

250

11.

Saudi Arabia

215

295

12.

Thailand

200

280

13.

U.A.E.

415

495

* 襤 Vizesi (Business Visa) mene ülke veya yabanc覺n覺n ikamet ettii ülkedeki daimi ikamet süresinin iki y覺ldan fazla olmas覺 kouluyla, o ülkeden verilir.

AAIDAK襤 L襤STEDE BULUNAN üLKE VATANDALARI 襤ç襤N MüTEKAB襤L襤YET ESASLI 襤 V襤ZES襤 HARçLARI

S.No.

üLKE

1 YILA KADAR ($)

1 YILDAN FAZLA, 5 YILA KADAR ($)

1.

ABD

140

250

2.

Ekvador

240

320

3.

Yeni Zelanda

130

250

4.

Fransa

165

250

5.

Avustralya

215

295

6.

çek Cumhuriyeti

190

270

7.

襤ran

275

355

8.

襤rlanda

200

280

9.

Filipinler

220

300

10.

Polanya

145

250

11.

Suudi Arabistan

215

295

12.

Tayland

200

280

13.

B.A.E.

415

495

*****