Mountaineering Visa
Home › Mountaineering Visa
 

DETAILS & DOCUMENTS REQUIRED

DETAYLAR VE GEREKL襤 BELGELER

FEES


Visa Application Form

  • 2 recent Passport size photos.

  • Original Passport.

  • Photocopy of the passport with the relevant pages including residence visa page.

  • Applicants desiring to visit India for mountaineering / climbing mountain peaks, have to obtain permission for such expeditions from the Indian Mountaineering Foundation (IMF), C/o Ministry of Defence, Govt. of India, New Delhi which coordinates all expeditions in the Himalayas.

  • Applications/Requests (in triplicate) for such expeditions should be addressed to Ministry of Defence Govt. of India and should be submitted at the Embassy at least four months in advance with full details of the expedition. Visas are issued after authorization/approval from the concerned authorities in India.

  • Additional documents may be asked for in certain cases.

- 襤ki güncel pasaport boy fotoraf.

- Orijinal Pasaport, Pasaport

Fotokopisi ve Vizenin/Oturum 襤zninin bulunduu pasaporttaki ilgili sayfalar覺n fotokopisi.

- Dac覺l覺k / t覺rmanma, da zirveleri için Hindistan'覺 ziyaret etmek isteyen bavuru sahipleri, Himalayalar'daki tüm seferleri koordine eden Hindistan Dac覺l覺k Kurumu (IMF), Savunma Bakanl覺覺’ndan izin almak zorundad覺r.

-Bu tür keifler için yap覺lan bavurular/talepler (üç nisha halinde) Savunma Bakanl覺覺’na bildirilmeli ve keif gezisinin tüm detaylar覺 ile birlikte en az dört ay öncesinden Büyükelçilieibraz edilmelidir.

- Vizeler, Hindistan'daki ilgili makamlardan izin / onay al覺nd覺ktan sonra verilir. Gerekli durumlarda ek belgeler istenebilir.

$ 83 * (up to 6 months)


$ 123* (up to 1 year)$ 83 * (6 aya kadar)


$ 123* (1 y覺la kadar)


Visa Application without uploaded photograph will be rejected.

* Visa fee is non-refundable and subject to change without notice.

* The Embassy of India, Ankara reserves the right on granting and deciding type/duration of visa irrespective of the fees tendered at the time of making application.

* Passport should be valid for a minimum of six months beyond the date of intended departure from India. 

Note: Validity of the visa is effective from the date of issue. Each visa application is considered on its merits and the Indian Embassy may ask for additional information at any stage during the processing of the application. Submission of application along with prescribed fee does not guarantee issuance of visa. Non-Residents are not eligible.


Visa Application without uploaded photograph will be rejected.

Fotoraf yüklenmemi vize bavurular覺 kabul edilmeyecektir.

* Visa fee is non-refundable and subject to change without notice.

* Vize ücreti iade edilmez ve haber verilmeksizin deitirilebilir.

* The Embassy of India, Ankara reserves the right on granting and deciding type/duration of visa irrespective of the fees tendered at the time of making application.

* Hindistan Büyükelçilii Ankara, bavuru s覺ras覺nda kayda al覺nan ücretlere bak覺lmaks覺z覺n vize türünü / süresini ve vize verme hakk覺n覺 sakl覺 tutar

* Passport should be valid for a minimum of six months beyond the date of intended departure from India.

* Pasaport, Hindistan'dan planlanan dönü tarihinden itibaren en az alt覺 ay süreyle geçerli olmal覺d覺r.

Long duration Visa required minimum three years Passport validity. 

Uzun dönem vize verilebilmesi için pasaport geçerlilii en az 3(üç) y覺l olmal覺d覺r.

Note : Validity of the visa is effective from the date of issue. Each visa application is considered on its merits and the Indian Embassy may ask for additional information at any stage during the processing of the application. Submission of application along with prescribed fee does not guarantee issuance of visa. Non-Residents are not eligible.

Not: Vize ilendii tarihten itibaren geçerlidir. Her vize bavurusu, kendi esas覺na göre deerlendirilir ve Hindistan Büyükelçilii, bavurunun ilenmesi s覺ras覺nda herhangi bir aamada ek bilgi isteyebilir. Bavurunun belirtilen ücretle birlikte sunulmas覺 vize verilmesini garanti etmemektedir. Türkiye’de yerleik bulunmayanlar uygun deildir.